Asiakastyytyväisyyskysely vanhuspalveluiden asiakkaille ja läheisille - Akaan kaupunki

Asiakastyytyväisyyskysely vanhuspalveluiden asiakkaille ja läheisille

Akaan vanhuspalveluissa toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskysely. Vastausten perusteella haluamme kehittää toimintaamme entistä parempaan suuntaan.

Kyselyyn voi vastata kotiin lähetetyllä paperisella kyselylomakkeella tai sähköisesti vanhuspalveluiden nettisivuilla. 

Vastausaikaa on 10.12.2021 asti. Myös paperiset kyselylomakkeet tulee palauttaa mukana tulleessa kirjekuoressa 10.12.2021 mennessä. Suljetun kirjeen voi myös jättää asiakasta hoitavalle henkilökunnan edustajalle.

Asiakkaan läheinen voi avustaa kyselyyn vastaamisessa. Kaupungin henkilökunta ei saa osallistua kyselyn täyttämiseen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitos ajastasi!

kädet päällekkäin