Aseman seudun kehittäminen

Toijalan asemanseudun asemakaavan muutos on laadinnassa. Ensimmäinen vaihe oli Akaan uuden hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutoksen laatiminen ns. Matinpuiston alueelle, joka sai lainvoiman 24.10.2018.  Seuraavaksi alueelle tuli liikennejärjestelyjen muutoksia, jotka vaativat asemakaavan muuttamista (Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutos). Kaava tuli lainvoimaiseksi 12.8.2020.

Asemanseudun kehitysnäkymät ovat parantuneet, kun raakapuuterminaali rakentuu uudelle Akaa Point – yritysalueelle ja valtion omistamia maa-alueita aseman seudulta on siirtynyt kaupungin omistukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS

Rakennusinventointeihin (2 kpl) voi tutustua kaavoitusyksikössä (vain paperiversiot)

Kyselytutkimuksen tuloksiin voi tutustua kaavoitusyksikössä (vain paperiversio)

Aseman tärinäselvitys(Ramboll Finland Oy 2006)

Aseman meluselvitys (Insinööritoimisto Geotesti Oy 2006)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, päivitetty (khall 20.9.2016)