Maitikkatien asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Maitikkatien asemakaavan muutos

 

Luonnosvaihe

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 hyväksynyt muutosalueelle laaditun kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville.

Maitikkatien asemakaavan muutos, luonnosvaiheen aineisto; kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus, asetetaan julkisesti nähtäville 16.9 – 18.10.2021 väliseksi ajaksi.

 

OAS-vaihe

Akaan kaupungissa on tullut vireille Maitikkatien asemakaavan muutos. Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

OAS on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2020 -27.1.2021 välisen ajan.

 

Kartta: Akaan kaupungin karttapalvelut, Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos

Kaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Viialan Riitiälän alueella Hämeentien varrella. Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 20-422-1-186, 20-422-1-187, 20-422-1-188, 20-422-1-222, 20-422-1-223, 20-422-1-224, 20-422-1-225 ja osaa kiinteistöstä 20-422-1-214. Alueen länsiosa on peltoa ja keskiosassa on kuusivaltaista sekametsää. Alueen itäosassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen 210 (TTV) tontit 5-7 ovat rakentuneet. Kaavan muutosalueen pinta-ala on noin 3,8 ha.