Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutos

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus on valmistunut. Elinvoimalautakunta hyväksyi sen kokouksessaan 12.12.2022 ja päätti, että ehdotusvaiheen aineisto asetetaan julkisesti nähtäville.

Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 22.12.2022-27.1.2023 välisen ajan ja siitä voi jättää palautetta 27.1.2023 mennessä.

Luonnosvaihe

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 18.11.2021 hyväksynyt  kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat julkisesti nähtävillä 1.12.2021-7.1.2022 välisen ajan.

Kaavamuutoksen aluetta on laajennettu koskemaan Pätsiniementie 63-67 aluetta. Asiakirjat löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

OAS-vaihe

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

OAS on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2020 -27.1.2021 välisen ajan.

Kaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Toijalan Murron alueella Pätsiniementien varrella.

Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 20-1-1222-2 ja 20-404-6-127. Muutosalueella sijaitsee HTL-Works Oy:n toimitilat ja metsäistä suojaviheraluetta. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,2 ha.

 

 

Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos.