Tolvilan Turuntien eteläpuoli, asemakaava

Asemakaavan muutos koskee Akaan Viialassa sijaitsevaa Tolvilan Turuntien etelänpuoleista aluetta. Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt Akaan kaupungin kaavoituksen ja maankäytön yksikkö. OAS oli julkisesti nähtävillä 28.5.-29.6.2014 välisen ajan.