Vuoritien asemakaavan muutos

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Nahkialan alueella Satamatien ja Helsinki-Vaasa moottoritien risteyksessä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu pistekatkoviivalla oheiseen opaskarttaan. Suunnittelualue koskee osaa kiinteistöistä 20-402-2-85 ja 20-402-2-92.

Kartta: Akaan kaupungin karttapalvelut, Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos.