Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Vuoritien asemakaavan muutos

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 10.2.2021 hyväksynyt kaavaluonnoksen. Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaiheen aineisto; kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat olleet julkisesti nähtävillä 18.2 – 22.3.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

OAS vaihe

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). OAS ovat olleet julkisesti nähtävillä 23.12.2020 -27.1.2021 välisen ajan.

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Nahkialan alueella Satamatien ja Helsinki-Vaasa moottoritien risteyksessä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu pistekatkoviivalla oheiseen opaskarttaan. Suunnittelualue koskee osaa kiinteistöistä 20-402-2-85 ja 20-402-2-92.

Kartta: Akaan kaupungin karttapalvelut, Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos.