Kaavoituskatsaus 2023 - Akaan kaupunki

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.1.2023 § 5 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2023 saakka Akaan kaupungin nettisivuilla. Aineisto on toimitettu myös Toijalan ja Viialan kirjastoihin.

Kaavoituskatsauksen asiakirjat löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.