Korona-ajan tuet - Akaan kaupunki

Korona-ajan tuet

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen rahoitustyökaluja yrityksille

Julkisia työkaluja on räätälöity, jotta ne auttaisivat yrityksiä poikkeustilasta selviämisessä ja sen aikaisessa liiketoiminnan kehittämisessä. Osa rahoituksestan vastaa myös yrityksen kassakriisiin. Tässä joitakin esimerkkejä. Ajantasainen tieto kannattaa tarkistaa aina rahoittajan sivuilta.

 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea.

Hae kustannustukea, jos

 • yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
 • yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta
 • yrityksellä on y-tunnus
 • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin

Kustannustuen neljäs hakukierros on avoinna 17.8.2021 klo 9.00—30.9.2021 klo 16.15. Tuki haetaan valtiokonttorista.

Tarkemmat tiedot tuenhausta: haekustannustukea.fi

Ohjevideo kustannustuen hakemuksen tekemiseen.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja hän ilmoittautuu TE-toimistoon työnhakijaksi.  Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020– (31.12.2020), voimassaoloa jatkettu 30.9.2021 asti.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että:

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän työttömyysturvasta TEM:in sivuilta

Ohjeita työmarkkinatuen hakijalle Kelan sivuilta

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan korona-tukipakettiin kuuluvat avustukset

Osa avustuksista on jo avautunut haettavaksi.

Lisätietoa kulttuurin tukipaketista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta
Kulttuurin uuden korona-tukipaketin yhteisöavustukset haettavissa

Usein kysyttyä kulttuurin, liikunnan ja tapahtuma-alan tukipaketista

Tapahtumatakuu/Valtiokonttori

Tapahtumatakuun tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista.

Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumanjärjestäjiä. Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.– 31.8.2021. Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava erikseen. Korvauksen hakuaika on 15.9.–7.12.2021.

valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu

Taiteen edistämiskeskus

Seuraa Taiken koronatukien hakujen tiedotteita Taiken sivuilta

Sulkemiskorvaus pienyrityksille

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy 31.8. kello 16.15.

6.5. 12-13 Sulkemiskorvaus-webinaari Järjestäjänä Valtiokonttori (aiemman tiedon mukaan tämän piti olla 14.4. 13-14). Tallenne julkaistaan webinaarin jälkeen tapahtuman sivuilla.

Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista: valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus.

Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suuryrityksille päättyi 13.8.

Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten ja konsernien sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.-13.8.

Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat suljettiin tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti viime keväänä, ja joiden liikevaihto laski sulkemiskaudella yli 30 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Yritysten kehittämispalvelut koostuvat Analyysi, Konsultointi- ja Koulutuspalveluista.

Konsultointi-palvelua löytyy seuraaviin osa-alueisiin

Kasvu ja kansainvälistyminen
Tuottavuus ja digitalisointi
Markkinointi ja asiakkuudet
Johtaminen ja henkilöstö
Innovaatioiden kaupallistaminen

Lisätietoa yritysten kehittämispalveluista ELY-keskuksen sivuilta

Finnvera turvaa lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti myöntämällä takauksia. Yrityksen pitää kuitenkin ennen Finnveraa kääntyä luottoasiassa oman pankkinsa puoleen. Finnveran takausosuus on 80 %.

Yritys voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos rahoitus pankin kanssa ei muuten järjesty.

Lue lisää Finnveran sivuilta

Business Finlandin tilapäistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainaa voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka haluavat kehittämistoiminnan avulla parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen. Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut. Rahoitusta voivat hakea myös merkittävää liiketoimintaa tekevät säätiöt ja yhdistykset, jos koronavirus on vaikuttanut niiden liiketoimintaan.

Hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa ja miten hakija yrittää ratkaista nämä haasteet kehittämistoimilla. Rahoitus on tarkoitettu sekä siltarahoitukseksi akuutin kriisin yli että uuden kilpailuedun luomiseksi kriisin jälkeen. Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea joulukuun 2020 loppuun mennessä. HUOM! Business Finlandin tilapäisen häiriötilanteisiin tarkoitetun TKI-lainan hakuaikaa jatkettu 15.10.2021 asti.

Lue lisää tilapäisestä TKI-lainasta Business Finlandin sivuilta

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tuen määrä

Voit saada tukea 2000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet. Asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen voi olla myös tukikelpoista.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Tuen hakeminen

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Lista kaikista maataloustuotteista

Ajantasainen tieto maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta ELY-keskuksen sivuilla

Päivitys tietoihin 9.11.2020:

Alkutuotannon yritykset voivat hakea väliaikaista tukea koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin uusilla ehdoilla 4.11.2020 alkaen. Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinnasta.

Aikaisemmin alkutuotannon väliaikaista tukea saanut yrittäjä voi hakea tukea uudelleen, jos kustannuksia oli enemmän kuin tuen enimmäismäärään tarvittiin. Samoin tukea voi hakea uudelleen, jos hakijalla on rehukustannuksia, joita ei aikaisemmin hyväksytty tuen piiriin. Tukea voi hakea uudelleen myös siinä tapauksessa, että aiempi hakemus on hylätty sen takia, että kustannukset eivät ole riittäneet tuen vähimmäismäärään.

Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta >>

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Tuen määrä

Voit saada avustusta 2000–80 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 2500 euroa.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet. Uutena myös tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinta.

Tuen hakeminen

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus. Tukea voi hakea 31.12.2021 saakka.

Ajantasainen tieto alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta ELY-keskuksen sivuilla

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021 klo 16.15. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tuen vertailukausi riippuu yrityksen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta. Rahoittaja kannustaa hakemaan tätä tukea, jos edellytykset täyttyvät. Kriittisintä on tuo yli 30 % liikevaihdon alenema. Kustannustuki sopii myös yksinyrittäjälle riippumatta yritysmuodosta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 % ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

23.4. 12-13 Kustannustuki-webinaari Järjestäjänä Valtiokonttori (aiemman tiedon mukaan tämän piti olla 12.4.). Tilaisuus on katsottavissa jälkeenpäin tallenteena em. sivujen kautta.

Ohjevideo kustannustuen hakemuksen tekemiseen.

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorista: haekustannustukea.fi-sivut

Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista.

Valtioneuvosto antoi 18.12.2020 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista. Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020 ja sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailukausi on 1.1.–29.2.2020.

Kustannustukea ei kuitenkaan voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue ajantasainen päivittyvä tieto Valtiokonttorin sivuilta >>

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin asiointipalvelusta >>

Infoja ja infotallenteita kustannustuen hakemiseen:

Valtiokonttorin Näin haet kustannustukea -webinaari 16.12.2020 >>
Webinaaritallenne: Näin haet kustannustukea tulee Valtiokonttorin sivuille >>

Webinaaritallenne: Business Tampereen kustannustuen hakuinfo 17.12.2020 >>
Suomen Yrittäjien kustannustuen tietoiskut 7.1. ja 8.1.2021 >>

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta.

Tuki työntekijän työllistämiseen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden (1.6.–31.8.2020) ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Hyvitys toiminnan raajoittamiseen on suoritettu pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena. Haku oli auki 31.8.2020 saakka.

Lue lisää Keha-keskuksen sivuilta

Maa-ja metsätalousministeriön poikkeusrahoitus: Kalastusoppaiden ja muiden kalastusmatkailualan toimijoidenkehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneessa markkinahäiriössä. Avustusta voidaan myöntää sekä tilanneanalyysin tekemiseen että kehittämistoimenpiteisiin.

Tilanneanalyysissä yritys voi selvittää ja suunnitella toimintaansa, uusia liiketoimintoja sekä organisoida palvelujaan koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustusta voidaan myöntää myös kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, toiminnan uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Avustusta voi hakea maa- ja metsätalousministeriöstä 18.9.2020 kello 16.15 saakka.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön sivuilta

Poimintoja yksinyrittäjän avustuksen tukiohjeista

 • Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
 • Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Avustus on 2000 euroa ja sitä voi käyttää 16.3.-31.8. välillä yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, pois lukien palkat.
 • Yksinyrittäjä voi hakea avustusta YTJ-rekisterin mukaisesta yrityksen kotikunnasta.
 • Yrittäjä voi saada sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa/starttirahaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Lisätietoa rahoituksesta ja sähköinen hakulomake tukialusta.fi -sivustolla

YTJ-rekisteri, josta voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan