Ilmastoverkosto, Pirkanmaa - Akaan kaupunki

Ilmastoverkosto, Pirkanmaa

Pirkanmaan ilmastoverkosto on maksuton yhteistyöverkosto, jossa yritykset ja yhdistykset saavat tietoa, apua ja vertaistukea ilmastotyöhönsä.

Yritys tai yhteisö voi liittyä ilmastoverkostoon asettamalla toiminnalleen vähintään yhden päästövähennystavoitteen ja pyrkimällä siihen aktiivisesti. Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • energiatehokkuuteen
 • uusiutuvan energian käyttöön
 • materiaalien tehokkaampaan käyttöön
 • kiertotalouteen
 • jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun
 • uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin
 • kestävään rakentamiseen
 • hankintoihin
 • matkustamisen vähentämiseen
 • liikkumistapoihin
 • kuljetuksiin
 • tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastoverkosto järjestää webinaareja, työpajamuotoisia jäsentilaisuuksia ja viestii jäsenilleen ajankohtaisista asioista. Jäsenet voivat valita tilaisuudet, joihin haluavat osallistua.

Ilmastoverkosto on rakennettu osana ympäristöministeriön rahoittamaa Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihanketta.