Havulinna sai luotsiksi innokkaan kehittäjän - Akaan kaupunki

Havulinna sai luotsiksi innokkaan kehittäjän

Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikkö Havulinnan palveluesimiehenä on aloittanut Marja-Terttu Riihelä.

Riihelä kuvaa itseään vanhuspalveluiden innokkaaksi kehittäjäksi, jonka sydän sykkii yhteisöllisyydelle ja narratiiviselle hoitotyölle. Jälkimmäinen tarkoittaa ihmisen historian tarinallistamista. Eletyn elämän historia tunnetaan ja siitä muodostetaan elämänkaaren mukainen tarina, elämänkerta. Uuden asukkaan arki rakennetaan mahdollisimman omannäköiseksi.

–  Hoitotyön tueksi kerätään ihmisen elämäntarinaa: mitä on harrastanut, tehnyt ja mistä asioista hän erityisesti pitää tai mistä ei pidä lainkaan. Tavoitteena on aina parantaa ihmisen elämänlaatua ja tuoda elämään iloa sekä virkeyttä antamalla asukkaalle kokemus siitä, että hänen elämänsä huomioidaan mahdollisimman hyvin, Marja-Terttu Riihelä kertoo.

Aikaa ja arvostusta

Jo vanhuspalvelulaki edellyttää, että asumispalvelut on toteutettu laadukkaasti. Palvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, asukkaan voimavarat pitää tunnistaa ja arki rakentaa eletyn elämän tiedon avulla. Kyse ei ole uudesta menetelmästä.

–  Eletty elämä ei katoa ihmisestä minnekään iän myötä. Omien kiinnostuksen kohteiden huomioiminen antaa kokemusta arvostuksesta. Eletyn elämän arvokas tieto opitaan oikeasti siirtämään arjessa näkyväksi, kerätty tieto ei saa jäädä hyödyntämättä, Riihelä tietää.

Hoitohenkilöstöltä vaaditaan aina herkkää tunneälyä, valmiutta ja tahtotilaa toteuttaa asumispalvelua asukaslähtöisesti. Riihelä kiittääkin tässä yhteydessä Havulinnan hoitohenkilöstöä ja asukkaiden perheitä hyvästä yhteistyöstä.

nainen seisoo flyygelin vieressä

Toisen kodissa

Riihelä lähtee siitä ajatuksesta, että hoitajat ovat töissä asukkaiden kotona. Hänellä onkin tapana antaa uudelle työntekijälle avainnipun mukana niin sanottu näkymätön avain. Sen symbolinen merkitys uudelle hoitajalle on suuri: avain vie aina toisen ihmisen kotiin.

– Se auttaa oivaltamaan, että työvuoroon tullaan kunnioittavalla asenteella, ovi toisen ihmisen kotiin avataan siten kuin toivoisimme omaan kotiimme tultavan. Kohteliaisuus, positiivisuus ja ilo hoitajan olemuksessa ovat ensimmäisiä asioita, joita vanhus aamuisin kohtaa. Siksi on tärkeää oivaltaa oman asenteen merkitys tässä työssä, hän painottaa.

Henkilöstön työhyvinvointi on Riihelän mukaan yksi tärkeimmistä peruselementeistä kannattelemaan koko toimintaa: kun henkilökunta voi hyvin, asukkaat saavat parasta mahdollista hoivaa ja huolenpitoa.

Riihelä on tehnyt uransa Kymenlaakson suunnalla vammais- ja vanhustenhoidon parissa. Ensin hoitajana ja sittemmin yli kymmenen vuotta esimiestehtävissä. Hänen luotsaamansa hoivakoti Kouvolassa sai vuonna 2019 La Carita –säätiön ja Superin myöntämän tunnustuksen, jonka myös Akaan Havulinna on vastaanottanut hyvästä hoivasta. Myös Carean myöntämä vuoden hoitotyön palkinto osui Riihelän työryhmälle intervallityön kehittämisestä.

–  Havulinnalla on hyvä maine ja pitkät perinteet hyvässä vanhustyössä. Täällä on osaava ja mukava työryhmä ja hyvä pohja, jolta lähteä rakentamaan toimintaa eteenpäin, Riihelä sanoo.

Musiikkia monessa muodossa

Vapaa-ajallaan Riihelä lataa akkuja perheen ja musiikin parissa. Sydäntä lähellä on sanoitusten kirjoittaminen, laulaminen ja solistina toimiminen erilaisissa tilaisuuksia. Hän on tottunut esiintymään työpaikan tilaisuuksissa.

–  Kun Havulinnassa saa jälleen järjestää päivätansseja, mielelläni esiinnyn. Säestäjiä täältä vain vielä puuttuu, mutta toivottavasti löytyy, hän hymyilee.

Hänellä on puoliso, kaksi aikuista lasta ja pieni koira. Erityistä iloa elämään tuo ensimmäinen lapsenlapsi, joka saapui maailmaan tänä syksynä. Tulevina kesinä toiveena olisi päästä veneilemään perheen kanssa lähiseutujen kauniille vesistöille.

Havulinna on 42-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Siellä työskentelee neljä sairaanhoitajaa ja 22 lähihoitajaa.