Koronarokotusjärjestys Akaassa ja Urjalassa - Akaan kaupunki

Koronarokotusjärjestys Akaassa ja Urjalassa

Päivitetty 26.2.2021

Akaan rokotusstrategia

Rokotusjärjestyksessä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta. Rokotukset ovat käynnistyneet ensimmäisen ryhmän osalta ja parhaillaan suunnitellaan toisen ryhmän rokotusten toteuttamista.

Akaan kaupunki tiedottaa aikatauluista ja ajanvarauksesta paikallislehdissä ja kaupungin verkkosivuilla, kun rokote-erien toimitukset, rokotuspaikat ja muut aikataulut tarkentuvat.

Akaan rokotusjärjestys on seuraava (18.1.2021), mutta valtakunnallisten ohjeiden tarkentuessa siihen saattaa tulla muutoksia:

1. Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen ja välittömään hoitoon liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat

2. 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat mukaan lukien samassa taloudessa elävät omaishoitajat

3.75–79-vuotiaat mukaan lukien samassa taloudessa elävät omaishoitajat

4. 70–74-vuotiaat mukaan lukien samassa taloudessa elävät omaishoitajat

5. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (esim. krooninen vaikea munuaissairaus, elinsiirto, akuutti syöpähoito sekä vaikea krooninen keuhkosairaus). Tähän tulee vielä tarkennuksia THL:n taholta.

6. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus (esim. sepelvaltimotauti, kirroottinen maksasairaus). Tähän tulee vielä tarkennuksia THL:n taholta.

7. Muut kuin kohdassa 1-6 tarkoitetut henkilöt

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) jatkaa kokouksissaan rokotusjärjestyksen tarkentamista saapuvien annosten tiedon valossa. Jatkojärjestys tulee vielä tarkentumaan.

Rokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat

Rokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) koordinoi rokotusten toteutusta alueellaan. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Suomi pyrkii laajaan rokotuskattavuuteen.

Eri väestöryhmät rokotetaan eri aikaan

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä (valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista Covid-19-rokotuksista):

1.Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;

2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt;

3. Henkilöt, joilla on vakavalle Covid-19-taudille altistavia sairauksia;

Muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Rokotteiden ominaisuudet ja käyttötarkoitus ratkaisevat tarkemman rokotusjärjestyksen

THL täsmentää väestöryhmien tarkempaa jaottelua alaryhmiin iän, riskitekijöiden, vakavalle taudille alttiuden tai muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Jaottelu perustuu lääketieteelliseen näyttöön ja myyntiluvan saaneiden rokotteiden hyväksyttyihin käyttöaiheisiin. Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kohderyhmän tutkimusten valmistuttua.

Tällä hetkellä käytössä oleviin rokotteisiin kuuluu kaksi annosta, joita toinen, tehosteannos annetaan 12 viikon kuluttua.

Lisää ajankohtaista tietoa:

Vapaaehtoiset koronavirusrokotukset myyntiluvallisilla rokotteilla aloitetaan sote-alan ammattilaisista (STM)

Euroopan lääkevirasto EMA suosittelee ehdollista myyntilupaa ensimmäiselle koronavirusrokotteelle (STM)

Koronavirusrokotteet (STM)

Rokotteet ja koronavirus (kysymyksiä ja vastauksia, THL)

Lääkealanturvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, korona