Perusturvalautakunta ja perusturvavaliokunta - Akaan kaupunki

Perusturvalautakunta ja perusturvavaliokunta

Perusturvalautakunta toimii Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen kuntalain mukaisena yhteislautakuntana. Perusturvalautakunta johtaa ja valvoo vanhus- ja vammaispalveluiden sekä terveydenhuollon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista vanhus- ja vammaispalvelun sekä terveydenhuollon tehtäväalueilla. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisen kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Perusturvavaliokunta johtaa ja valvoo sosiaalityön tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista sosiaalityön tehtäväalueella. Perusturvavaliokunta toimii sosiaalihuoltolain mukaisena toimielimenä huolehtien sosiaalihuollon toimeenpanoon sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.

Perusturvalautakunnan ja perusturvavaliokunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Puheenjohtajat:

perusturvalautakunnan puheenjohtaja Janne Saari (SDP), Urjala
varapuheenjohtaja Jouni Salonen (SDP), Akaa

perusturvavaliokunnan puheenjohtaja Jouni Salonen (SDP)
varapuheenjohtaja Markku Anttila (KESK)

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 2017 – 2021

Perusturvavaliokunta 2017 – 2021