Perusturvalautakunta - Akaan kaupunki

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta toimii 14-jäsenisenä Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen kuntalain mukaisena yhteislautakuntana. Yhteistoiminta-alueen Perusturvalautakunta johtaa ja valvoo vanhuspalvelujen,  vammaispalveluiden ja terveydenhuollon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista vanhuspalvelujen, vammaispalvelujen ja terveydenhuollon tehtäväalueilla. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisen kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Akaan oma 9-jäseninen Perusturvalautakunta johtaa ja valvoo sosiaalityön tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista sosiaalityön tehtäväalueella. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain mukaisena toimielimenä huolehtien sosiaalihuollon toimeenpanoon sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Puheenjohtajat:

yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jouko Rytkönen (KOK), Akaa
varapuheenjohtaja Katja Alitalo (KOK), Urjala

perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jouko Rytkönen (KOK)
varapuheenjohtaja Jouni Salonen (SDP)

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 2021 – 2025

Perusturvalautakunta 2021 – 2025