Sivistyslautakunta - Akaan kaupunki

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty.

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa- aikapalveluiden tehtäväalueilla siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat:

sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouni Koski (KOK)
varapuheenjohtaja Mika Rupponen (SDP)

Sivistyslautakunta 2021 – 2025

Sivistyslautakunnan alustava kokousaikataulu, muutokset ovat mahdollisia:

20.1.2022
10.2.2022
17.3.2022
21.4.2022
12.5.2022
9.6.2022
15.9.2022
13.10.2022
2.11.2022
23.11.2022
8.12.2022