Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty.

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa- aikapalveluiden tehtäväalueilla siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat:

sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (KD)
varapuheenjohtaja Kirsi Nord-Sarkola (SDP)

Sivistyslautakunta 2017 – 2021