Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty.

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa- aikapalveluiden tehtäväalueilla siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat:

sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (KD)
varapuheenjohtaja Kirsi Nord-Sarkola (SDP)

Sivistyslautakunta 2017 – 2021

Sivistyslautakunnan alustava kokousaikataulu, muutokset ovat mahdollisia:

28.1.2021
13.2.2021
12.3.2021
24.3.2021
28.4.2021
14.5.2021
3.6.2021
17.9.2021
1.10.2021
15.10.2021
12.11.2021
10.12.2021