Sivistyslautakunta - Akaan kaupunki

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty.

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa- aikapalveluiden tehtäväalueilla siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat:

sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouni Koski (KOK)
varapuheenjohtaja Mika Rupponen (SDP)

Sivistyslautakunta 2021 – 2025

Sivistyslautakunnan alustava kokousaikataulu, muutokset ovat mahdollisia:

21.1.2021
11.2.2021
11.3.2021
8.4.2021
6.5.2021
10.6.2021
23.9.2021
14.10.2021
11.11.2021
9.12.2021