Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta johtaa ja valvoo teknisen toimen hallinnon, tilahallinnon, siivous- ja ruokapalveluiden ja alueiden kunnossapidon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista edellä mainituilla tehtäväalueilla.

Teknisen lautakunnan erityistehtäviä ovat:

 •  toimia tielainsäädännön tarkoittamana tielautakuntana
 •  hyväksyä katusuunnitelmat (MRL 85 §)
 •  tehdä kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset sekä päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (MRL 84 § ja 86 §)
 •  ratkaista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoitusasiat (MRL 89 §)
 •  päättää maantielaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 •  päättää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 •  päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • päättää tieliikennelaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • toimii maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n (hulevesi) mukaisena monijäsenisenä toimielimenä
 • toimii maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n (hulevesi) mukaisena rajakohdan määräävänä viranomaisena

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajat:

teknisen lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen (KOK)
varapuheenjohtaja Saija Roininen (SDP)

Tekninen lautakunta 2017 – 2021