Vanhus- ja vammaisneuvosto - Akaan kaupunki

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Akaan kaupunginhallitus on asettanut kuntalain (§ 27 ja § 28) edellyttämänä vaikuttamistoimielimenä vanhus- ja vammaisneuvoston. Neuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2019 – 2021