Rokotustilanne - Akaan kaupunki

Rokotustilanne

ROKOTETTAVAT RYHMÄTTILANNEAIKATAULU
Ikäryhmät porrastetusti:
Yli 80-vuotiaat


Valmis, 82 % rokotekattavuus
75–79-vuotiaat
Käynnissä
70–74-vuotiaat
Käynnissä
Kaikki 16 vuotta täyttäneet ja sitä ennen syntyneet
Käynnissä
12–15-vuotiaat
Käynnissä
Taustasairauksia sairastavat THL:n järjestyksen mukaisesti:
1) Riskiryhmä 1, 12-69v
Käynnissä
2) Riskiryhmä 2, 12-69v
Käynnissä
Koronaan liittyvää työtä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset
Valmis
Iäkkäiden henkilöiden asumispalveluiden ja laitoshoidon toimintayksiköiden henkilökunta ja asukkaat
1. rokotteet annettu
Kotihoidon asiakkaat
Asukkaat valmis, henkilöstö valmis