Rokotustilanne

ROKOTETTAVAT RYHMÄTTILANNEAIKATAULU
Koronaan liittyvää työtä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset
Valmis
(tehosteet 4/21)
Iäkkäiden henkilöiden asumispalveluiden ja laitoshoidon toimintayksiköiden henkilökunta ja asukkaat
Asukkaat valmis, henkilöstö valmis 4/2021
Kotihoidon asiakkaat
1. rokotteet annettu
Ikäryhmät porrastetusti:
Yli 80-vuotiaat
Valmis, 82 % rokotekattavuus
75–79-vuotiaat
Käynnissä
70–74-vuotiaat
Käynnissä
65–69-vuotiaat
Käynnissä
Taustasairauksia sairastavat THL:n järjestyksen mukaisesti:
1) Riskiryhmä 1, 16-69v
Käynnissä
2) Riskiryhmä 2, 18-69v
Käynnissä 50-69-vuotiaiden osalta