EU-keskustelutilaisuus Suomen kolmas tasavalta -kirjan teemoista - Akaan kaupunki

EU-keskustelutilaisuus Suomen kolmas tasavalta -kirjan teemoista

08.12.2022 - 08.12.2022 Akaan pääkirjasto

Tuore kirja Suomen kolmas tasavalta. Hallitsemistapa EU-aikakaudella kertoo, millaiseksi Suomen hallitsemistapa muuttui maan liittyessä v. 1995 EU:hun. Paikalla keskustelemassa kirjan tekijöistä akaalaiset tutkijat Jari Aro ja Olli Herranen sekä kommentoimassa tutkijat Hanna Kuusela ja Johannes Lehtinen.

järj. Puistofilosofia. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Tiedote. Julkaistu: 07.11.2022, 09:15, Gaudeamus

Suomen kolmas tasavalta -kirja piirtää kuvan merkittävää valtaa käyttävistä EU-vaikuttajista ja heidän työstään

Suomen ensimmäinen tasavalta katsoi Berliiniin ja sotien jälkeinen toinen tasavalta Moskovaan. Nykyinen kolmas suuntaa katseensa Brysseliin. Risto Heiskala, Jari Aro, Olli Herranen ja Riku Viitamäki haastattelivat niin poliitikkoja kuin huippuvirkailijoita – Suomen eurooppalaista valtioaatelia – ja kertovat nyt kirjassaan, ketkä Suomen asioita EU:ssa ajavat ja millä tavoin. Tämä sisä- ja ulkopolitiikan väliin avautunut hallinnon ja politiikan kenttä on suuren osan aikaa näkymättömissä julkisuudessa.

Kun maailmalla puhkeaa kriisi, Suomen pääministeri matkustaa Brysseliin. Huippukokousten ja muiden korkean tason tapaamisten saamasta näkyvyydestä huolimatta julkista keskustelua leimaa sitkeästi puutteellinen ymmärrys siitä, kuinka merkittävä vaikutus Euroopan unionilla on Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan, Suomen kolmas tasavalta -kirjan tekijät toteavat.

Risto Heiskala, Jari Aro, Olli Herranen ja Riku Viitamäki kertovat teoksessa, millaiseksi Suomen hallitsemistapa muuttui maan liittyessä vuonna 1995 Euroopan unioniin. Laajan haastatteluaineiston perusteella he piirtävät kokonaiskuvan suomalaista Eurooppa-politiikkaa muotoilevasta poliittis-hallinnollisesta eliitistä – sen jäsenten taustoista, näkemyksistä ja työskentelykulttuurista, jossa korostuvat työteliäisyys, asiantuntemus, asiakeskeisyys ja arkisuus.

”EU-eliitin näkökulmasta maailman muuttaminen on hiljaista hivuttamista, jossa on edettävä kieli keskellä suuta demokratian ja teknokratian periaatteiden välimaastossa. Yhtäällä vaanii populismin ongelma, toisaalla liian vaikea demokratia, jossa jokaiselta kysyttäessä joku voi missä kohtaa tahansa heittää kapulan rattaisiin.”

Ilmastonmuutoksen, pandemioiden ja sotilaallisten konfliktien kaltaisten kohtalonkysymysten ratkaisemisessa Euroopan unioni on avainasemassa. Siksi on syytä tietää, ketkä Suomen asioita EU-elimissä ajavat ja miten, kirjoittajat sanovat. Haastateltujen joukossa on muun muassa komissaareja ja muita EU:n huippuvirkailijoita, eurokansanedustajia, kansliapäälliköitä sekä ministereitä.

”Kaikkien ongelmien suhteen avainasemaan nousi haastattelujen mukaan unionin jäsenmaiden kyky muodostaa yhteinen linja. Niissä kysymyksissä, joissa se saavutetaan, unioni kehittyy sisäisesti kaikkia jäsenmaita hyödyttävällä tavalla ja sillä on sananvaltaa myös kansainvälisessä järjestelmässä. Sen sijaan kysymyksissä, joissa unioni ei löydä yhteistä linjaa, sen maailmanpoliittinen asema marginalisoituu eikä se saavuta tasapainoista kehitystä myöskään sisäisesti. Haastatellut näkevätkin EU:n erityisesti kansainvälisen politiikan areenoilla niin sanottuna hyvänä suurvaltana, kansainvälisen politiikan ainutlaatuisena toimijana, joka edistää hyviä asioita maailmassa.”

Suomen kolmas tasavalta kartoittaa vaikuttajien lisäksi kansalaisten käsityksiä ja mielikuvia EU:sta. Toisin kuin EU:ssa ja sen lähellä työskentelevät, monet kansalaiset suhtautuivat unioniin kriittisesti. Kirjoittajien keskeinen havainto kannanotoista on jyrkän ja maltillisen EU-kielteisyyden ero ehdottomuudessa. Jyrkän linjan edustajat yksiselitteisen kielteisiä ja haluavat eroa EU:sta tai järjestelmän kaatuvan. Maltillisemmat EU-kriitikot taas ovat esimerkiksi valmiita kehittämään unionia parlamentaarisin keinoin.

Kirjoittajat:
Jari Aro, YTT, Euroopan unionin tutkimukseen erikoistunut sosiologi.
Risto Heiskala, VTT, Tampereen yliopiston sosiologian professori ja tutkijakollegiumin monivuotinen johtaja.
Olli Herranen, YTT, tutkija Helsingin yliopistossa.
Riku Viitamäki, YTM, kansainvälisen politiikan tohtoriopiskelija Tampereen yliopistossa

Lisätietoa kirjasta ja sisällys Gaudeamuksen verkkosivuilla.

Tapahtuman tiedot

Sijainti:

Akaan pääkirjasto
Köyvärintie 1
37800 Akaa

Lisätietoa:

Lisätietoa kirjasta ja sisällys Gaudeamuksen verkkosivuilla.