Nahkialanjärven puisto - Akaan kaupunki

Nahkialanjärven puisto

Nahkialanjärven ympäristöön ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on kehittää puistoa siten, että se houkuttelee ihmisiä viettämään alueella aikaa nykyistä enemmän. Nahkialanjärvi sijaitsee Toijalan taajamassa.

Yleissuunnittelun aluksi kaupunki ja Sweco järjestivät kesällä 2022 puiston käyttäjille kyselyn, jossa kerättiin tarpeita, toiveita ja ideoita alueen kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin 191 vastausta.

Vastaukset kertovat, että asukkaat näkevät alueen kehittämisen tärkeänä. Vastauksissa korostuu viihtyisän oleskelupaikan tarve, hyödyntäen vesistöä ympäröivine luonto- ja maisema-arvoineen. Kaikki vastaukset on käyty läpi ja niitä tullaan hyödyntämään yleissuunnitelmatyössä sekä mahdollisesti muussa alueen kehittämisessä.

Kyselyn tulosten pohjalta tullaan luonnostelemaan 2-3 vaihtoehtoa alueen toteuttamiselle. Vaihtoehtoja käydään läpi esittelytilaisuudessa, jonka tulosten pohjalta laaditaan varsinainen yleissuunnitelma.