Nahkialanjärven puisto - Akaan kaupunki

Nahkialanjärven puisto

Nahkialanjärven ympäristöön ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuoden 2023 alkupuolella. Aluetta kehitetään niin, että se houkuttelee ihmisiä viettämään alueella aikaa nykyistä enemmän.

Nahkialanjärvi sijaitsee Toijalan taajamassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kaikille avoin työpaja Nahkialanjärven alueen kehittämisestä

Alueen yleisuunnitelman vaihtoehtoja esiteltiin ja työstettiin eteenpäin avoimessa työpajassa seurantalo Sampolassa 17.11.2022 klo 17-19.

Kyselyllä saatiin rusaasti ideoita ja toiveita

Yleissuunnittelun aluksi kaupunki ja Sweco järjestivät kesällä 2022 puiston käyttäjille kyselyn, jossa kerättiin tarpeita, toiveita ja ideoita alueen kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin 191 vastausta.

Vastaukset kertovat, että asukkaat näkevät alueen kehittämisen tärkeänä. Vastauksissa korostuu viihtyisän oleskelupaikan tarve, hyödyntäen vesistöä ympäröivine luonto- ja maisema-arvoineen. Kaikki vastaukset on käyty läpi ja niitä tullaan hyödyntämään yleissuunnitelmatyössä sekä mahdollisesti muussa alueen kehittämisessä.