Rokotusjärjestys - Akaan kaupunki

Rokotusjärjestys

Rokotusjärjestyksessä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta.

Akaan kaupunki tiedottaa aikatauluista ja ajanvarauksesta paikallislehdissä ja kaupungin verkkosivuilla.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) jatkaa edelleen kokouksissaan rokotusjärjestyksen tarkentamista.

Rokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat

Rokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) koordinoi rokotusten toteutusta alueellaan. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Suomi pyrkii laajaan rokotuskattavuuteen.

Eri väestöryhmät rokotetaan eri aikaan

THL täsmentää väestöryhmien jaottelua alaryhmiin iän, riskitekijöiden, vakavalle taudille alttiuden ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Jaottelu perustuu lääketieteelliseen näyttöön ja rokotteiden hyväksyttyihin käyttöaiheisiin

Lisää ajankohtaista tietoa:

Koronavirusrokotteet (STM)

Rokotteet ja koronavirus (kysymyksiä ja vastauksia, THL)

Lääkealanturvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, korona