Mielenterveys

Akaan perusterveydenhuollossa terveyskeskuspsykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat ohjausta ja keskustelutukea aikuisasiakkaille elämän muutos- ja kriisitilanteissa. He muodostavat ns. Mieli -tiimin.

Palveluun hakeudutaan ajanvarauksen kautta, lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Akuuteissa tilanteissa päivystyksen kautta ma – pe klo: 8 – 16, p. 0403352702.

 

Psykologi Maria Jutila, Urjalan aikuisväestö ( ja Akaan neuvolaikäiset)

Psykologi Susanna Saari, Akaan aikuisväestö

Psykiatrinen sairaanhoitaja Muru Nääppä (sijainen Eeva Järvinen 12/20 saakka), Akaan ja Urjalan aikuisväestö

Psykiatrinen sairaanhoitaja Laura Hukka.