Mielenterveyspalvelut ja kriisityö

Akaan perusterveydenhuollossa terveyskeskuspsykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat ohjausta ja keskustelutukea aikuisasiakkaille elämän muutos- ja kriisitilanteissa. He muodostavat niin sanotun Mieli-tiimin.

Palveluun hakeudutaan ajanvarauksen kautta; lääkärin tai hoitajan lähetteellä tai akuuteissa tilanteissa päivystyksen kautta ma-pe klo 8-16, puh. 040 335 2702.

Psykologi Maria Jutila, Urjalan aikuisväestö (ja Akaan neuvolaikäiset)

Psykologi Susanna Saari, Akaan aikuisväestö

Psykiatrinen sairaanhoitaja Muru Nääppä (sijainen sh Eeva Järvinen 12/20 saakka), Akaan ja Urjalan aikuisväestö

Sairaanhoitaja Laura Hukka

Erikoissairaanhoito

Akaassa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja tarjoaa Valkeakosken mielenterveyskeskus 18 vuotta täyttäneille. Vastaanotolle hakeudutaan lääkärin lähetteellä:

Valkeakosken kaupunki
Mielenterveyskeskus Akaa
Haittilantie 4 A, 2. krs.
37800 Akaa
puh. 040 335 7355

Kriisityö

Akaan ja Urjalan alueella toimii kriisityöryhmä, joka tarjoaa apua äkillisen, ennakoimattoman ja traumaattisen tilanteen/menetyksen kohdanneille. Kriisiapua tarjotaan yleensä suoraan viranomaisten taholta. Yhteyden kriisiryhmään saat myös terveysaseman ajanvarausnumeron kautta ma-pe klo 8-16, puh. 040 335 2702.