Puheterapia - Akaan kaupunki

Puheterapia

Perusterveydenhuollon puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu aikuisten ja lasten puheen-, kielen ja kommunikaation sekä äänen häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös lasten ja aikuisten syömis- ja nielemistoimintoja. Arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi puheterapeutti ohjaa ja neuvoo asiakkaan lähipiiriä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemisessa. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön, kuten päivähoidon, koulun ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Arjen kuntouttavan lähiympäristön luomiseksi ja mahdollisimman hyvän kuntoutustuloksen tavoittamiseksi puheterapeutin työtehtävissä korostuu asiakkaan lähi-ihmisten ohjaaminen.

Lasten puheterapia

Lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen ja kielenkehitys. Lievemmillään lapsella voi olla jokin äännevirhe. Lapsen puhe voi olla samanikäisiin verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää ja/tai hänellä voi olla puheen ymmärtämisen vaikeuksia. Lapsella voi myös olla esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö, autismi, kuulo- tai kehitysvamma. Lisäksi lapsella voi ilmetä äänihäiriöitä, änkytystä tai ongelmia syömisessä ja nielemisessä.

Aikuisten puheterapia

Aikuinen ohjataan puheterapeutin tutkimuksin lääkäriin lähetteellä. Aikuisiällä puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Tavallisin aikuisen puheterapiaan ohjautumisen syy on aivoverenkiertohäiriöstä aiheutuva afasia, dysartria tai nielemisen häiriö. Äänen häiriöt tai änkytys voivat olla syynä puheterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen. Joissakin tapauksissa puhevaikeus tai muuttunut ääni voi olla myös ensimmäinen sairauden oire. Tällöin puheterapeutin ensisijainen tehtävä on ohjata asiakas lisätutkimuksiin. Puheterapeutin työnkuvaan kuuluvat myös kuulovammoihin ja eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyvät kommunikoinnin vaikeudet.