Hoitotakuu ja valinnanvapaus - Akaan kaupunki

Hoitotakuu ja valinnanvapaus

Hoitotakuu ja sen toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömän hoidon pääsyn aikarajat. Potilaan on saatava arkisin virka-aikaan välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueen Akaan kiireettömään ajanvaraukseen tuli toukokuussa  2 226 puhelua, joista 5 minuutissa vastattiin 84% puheluista. Takaisinsoittojonoon siirtyi 289 puhelua, joista saman päivän aikana soitettiin 274 puhelua eli 95%.

Päivystyspuhelimeen tuli 972 puhelua, joista 74% puheluista vastattiin 5 minuutissa. Keskimääräinen odotusaika oli 3,03 minuuttia.

Urjalan kiireettömään ajanvaraukseen tuli 798 puhelua, joista 5 minuutissa vastattiin 81% puheluista. Takaisinsoittojonoon siirtyi 32 puhelua, joista 30 soitettiin takaisin. Takaisinsoiton vasteaika km. 22,32 min.

Klinik 24h-asiointipalvelun kautta tulleet yhteydenotot

Klinik asiointipalvelun kautta Akaan lääkäreiden vastaanotoille tuli toukokuussa 727 yhteydenottoa, joista 368 tehtiin hoidon tarpeen arviointi. Niistä 176 arvioitiin kiireelliseksi, joista 1 päivystykselliseksi, 128 kiireettömäksi ja 63 annettiin itsehoito-ohjausta.

Urjalan vastaavat luvut olivat 108 yhteydenottoa, joista 67 tehtiin hoidon tarpeen arviointi. Niistä 38 oli kiireellistä, 19 kiireetöntä ja 10 annettiin itsehoito-ohjausta.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä välittömästi joko puhelimitse, Klinik-asiointipalvelun, Omaolon oirearvion kautta tai paikan päällä, jolloin hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Terveyskeskuksen yhteistoiminta alueella mitataan hoitoonpääsyä lääkärien vastaanotolle laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella T3-luku oli kesäkuussa Akaassa 0 vuorokautta ja Urjalassa 12 vuorokautta.

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on oikeus valita vapaasti perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus  ja kunnan sisällä edelleen se terveysasema, jota haluaa käyttää.

Valinta koskee perusterveydenhuollon kokonaisuutta eli sairasvastaanottoa, (lääkärin ja hoitajan avovastaanotot), fysioterapiaa, lyhytaikaista laitoshoitoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtaminen sitoo potilasta vuoden ajaksi.

Terveysaseman vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan kahtena kappaleena nykyiselle terveysasemalle sekä uudelle valitulle terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

 

Hoitavan ammattihenkilön valinta

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, yleensä lääkäri, terveydenhuollon yksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilas valitsee ensin terveysaseman ja sen jälkeen hän voi esittää toiveen hoitavasta ammattihenkilöstä.

Kuntalainen voi anoa omalääkärin vaihtoa vapaamuotoisella lomakkeella johtavalta ylilääkäriltä. Anomus tulee perustella.

 

Kakkosterveysaseman käyttö hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käyttää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisesti vastaavan terveysaseman muuttumatta.

Tästä ns. kakkosterveysaseman käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle terveysasemalle
että oleskelupaikkakunnan terveysasemalle viimeistään 3 viikkoa ennen hoidon aloittamista.