Hoitotakuu ja valinnanvapaus - Akaan kaupunki

Hoitotakuu ja valinnanvapaus

Hoitotakuu ja sen toteutuminen toukokuussa 2021

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömän hoidon pääsyn aikarajat. Potilaan on saatava arkisin virka-aikaan välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueen kiireettömään ajanvaraukseen tuli toukokuussa 3153 puhelua, joista vastattiin 2111 puheluun ja niistä 70 % vastattiin 5 minuutissa. Urjalan kiireettömään ajanvaraukseen tuli 922 puhelua, joista 700 vastattiin 5 minuutissa.

Suorissa yhteydenotoissa puheluiden keskimääräinen odotusaika terveydenhuollon ammattilaisille oli Akaassa keskimäärin 4,95 minuuttia ja Urjalassa 2,85 minuuttia.

Takaisinsoittopalvelussa asiakkaalle soitettiin Akaassa keskimäärin 86,50 minuutin kuluttua yhteydenotosta ja Urjalassa 30,47 minuutin kuluttua.

Klinik-asiointipalvelun kautta Akaan lääkäreiden vastaanotoille tuli toukokuussa 729 yhteydenottoa, joista 3 arvioitiin päivystykselliseksi, 224 kiireelliseksi, 91 kiireettömäksi ja 259 annettiin itsehoito-ohjausta. Muita yhteydenottoja oli 151 (esim. resepteihin tai laboratoriovastauksiin liittyviä). Urjalan vastaavat luvut olivat 125 yhteydenottoa, joista 43 oli kiireellistä, 20 kiireetöntä, 23 annettiin itsehoito-ohjausta sekä 39 muuta yhteydenottoa.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Terveyskeskuksen yhteistoiminta alueella mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella viimeisin T3-luku oli 12,81.

Terveysasemittain T3-luvut ovat seuraavat: Toijalan ta 10vrk, Viialan ta 10,25 vrk, Kylmäkoski 16,75 vrk ja Urjalan ta 14,25 vrk.

 

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on oikeus valita vapaasti perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus  ja kunnan sisällä edelleen se terveysasema, jota haluaa käyttää.

Valinta koskee perusterveydenhuollon kokonaisuutta eli sairasvastaanottoa, (lääkärin ja hoitajan avovastaanotot), fysioterapiaa, lyhytaikaista laitoshoitoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtaminen sitoo potilasta vuoden ajaksi.

Terveysaseman vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan kahtena kappaleena nykyiselle terveysasemalle sekä uudelle valitulle terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

 

Hoitavan ammattihenkilön valinta

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, yleensä lääkäri, terveydenhuollon yksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilas valitsee ensin terveysaseman ja sen jälkeen hän voi esittää toiveen hoitavasta ammattihenkilöstä.

Kuntalainen voi anoa omalääkärin vaihtoa vapaamuotoisella lomakkeella johtavalta ylilääkäriltä. Anomus tulee perustella.

 

Kakkosterveysaseman käyttö hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käyttää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisesti vastaavan terveysaseman muuttumatta.

Tästä ns. kakkosterveysaseman käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle terveysasemalle
että oleskelupaikkakunnan terveysasemalle viimeistään 3 viikkoa ennen hoidon aloittamista.