Hoitotakuu ja valinnanvapaus

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömän hoidon pääsyn aikarajat. Potilaan on saatava arkisin virka-aikaan välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa).

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa.

 

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on oikeus valita vapaasti perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus  ja kunnan sisällä edelleen se terveysasema, jota haluaa käyttää.

Valinta koskee perusterveydenhuollon kokonaisuutta eli sairasvastaanottoa, (lääkärin ja hoitajan avovastaanotot), fysioterapiaa, lyhytaikaista laitoshoitoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtaminen sitoo potilasta vuoden ajaksi.

Terveysaseman vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan kahtena kappaleena nykyiselle terveysasemalle sekä uudelle valitulle terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

 

Hoitavan ammattihenkilön valinta

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, yleensä lääkäri, terveydenhuollon yksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilas valitsee ensin terveysaseman ja sen jälkeen hän voi esittää toiveen hoitavasta ammattihenkilöstä.

Kuntalainen voi anoa omalääkärin vaihtoa vapaamuotoisella lomakkeella johtavalta ylilääkäriltä. Anomus tulee perustella.

 

Kakkosterveysaseman käyttö hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käyttää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisesti vastaavan terveysaseman muuttumatta.

Tästä ns. kakkosterveysaseman käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle terveysasemalle
että oleskelupaikkakunnan terveysasemalle viimeistään 3 viikkoa ennen hoidon aloittamista.