Hoitotakuu ja valinnanvapaus

Hoitotakuu ja sen toteutuminen joulukuu 2020

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömän hoidon pääsyn aikarajat. Potilaan on saatava arkisin virka-aikaan välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueen ajanvarauksessa vastattiin joulukuussa 2852 puheluun. Akaan ajanvaraukseen tuli 2416 puhelua, joista 73% vastattiin 5 minuutissa ja Urjalan kiireettömään ajanvaraukseen tuli  438 puhelua, joista 87% vastattiin 5 minuutissa.

Suorissa yhteydenotoissa puheluiden keskimääräinen odotusaika terveydenhuollon ammattilaiselle oli Akaassa keskimäärin 3.72 minuuttia ja Urjalassa 1.61 minuuttia. Takaisinsoittopalvelussa asiakkaalle soitettiin keskimäärin 2 t 50 minuutin kuluttua yhteydenotosta.

Klinik asiointipalvelun kautta Akaan lääkäreiden vastaanotoille tuli joulukuussa 460 yhteydenottoa,joista 379 oli vaiva-arvioita ja 81 muita. Vaiva-arvioista 3 oli päivystyksellistä, 123 arvioitiin kiireelliseksi, 71 kiireettömäksi ja 182 annettiin itsehoito-ohjausta. Urjalan vastaavat luvut olivat 64 yhteydenottoa, joista 25 oli kiireellistä, 13 kiireetöntä ja 13 annettiin itsehoito-ohjausta ja 13 muuta.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Akaan terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella viimeisin T3-luku oli 8vrk (18.1.21.) Terveysasemittain luvut ovat seuraavat: Toijalan ta 13vrk, Viialan ta 4vrk, Kylmäkoski 7.5vrk ja Urjala 8vrk.

 

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on oikeus valita vapaasti perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus  ja kunnan sisällä edelleen se terveysasema, jota haluaa käyttää.

Valinta koskee perusterveydenhuollon kokonaisuutta eli sairasvastaanottoa, (lääkärin ja hoitajan avovastaanotot), fysioterapiaa, lyhytaikaista laitoshoitoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtaminen sitoo potilasta vuoden ajaksi.

Terveysaseman vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan kahtena kappaleena nykyiselle terveysasemalle sekä uudelle valitulle terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

 

Hoitavan ammattihenkilön valinta

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, yleensä lääkäri, terveydenhuollon yksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilas valitsee ensin terveysaseman ja sen jälkeen hän voi esittää toiveen hoitavasta ammattihenkilöstä.

Kuntalainen voi anoa omalääkärin vaihtoa vapaamuotoisella lomakkeella johtavalta ylilääkäriltä. Anomus tulee perustella.

 

Kakkosterveysaseman käyttö hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käyttää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisesti vastaavan terveysaseman muuttumatta.

Tästä ns. kakkosterveysaseman käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle terveysasemalle
että oleskelupaikkakunnan terveysasemalle viimeistään 3 viikkoa ennen hoidon aloittamista.