Potilasasiamies - Akaan kaupunki

Potilasasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen lakisääteinen tehtävä on antaa neuvoa ja tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista.
Jokaisella julkisella ja yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla
nimetty potilasasiamies. Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon
tai kohteluun hän voi olla yhteydessä potilasasiamieheen.

Akaan terveyskeskuksen toimintayksiköiden potilasasiamies on
Sosiaalityöntekijä
Terttu Välimäki
p. 040 335 2603.

Urjalan terveysasema
Sairaalantie 9
31760 Urjala