Terveydenhuollon asiakasmaksut - Akaan kaupunki

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Katso asiakasmaksut 2022

Akaan kaupungin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt uudet voimaan tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Kooste sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on hyväksytty 15.6.2021. Koostetta päivitetään tarpeen mukaan esimerkiksi vuosittain voimaan tulevien indeksikorotusten osalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä (734/1992) on uudistettu. Lakimuutoksessa on kyseessä asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus. Asiakasmaksulain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (1201/2020)) muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen. Maksukaton osalta muutokset tulivat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Maksukatto

Kalenterivuoden aikana potilaalle aiheutuville kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja. Vuoden 2018 alusta lähtien maksukatto on ollut 683 euroa kalenterivuotta kohden. Maksukattoa kerryttävät maksut on määritelty terveydenhuollon asiakasmaksuissa. Sen täyttymistä on potilaan itse seurattava. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä tarvittaessa. Vapaakortti myönnetään maksukaton täyttymisen jälkeen. Maksukattoasioissa voit olla yhteydessä palvelusihteeri Jaana Simola-Mikkolaan, yhteystiedot löytyvät sivun laidasta.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta