Toimintaterapia - Akaan kaupunki

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäinen suoriutuminen arjen toiminnoista eri toimintaympäristöissä. Akaan terveyskeskuksessa toimintaterapeutin työpanos ohjautuu pääosin lasten terapiaan.

Arviointi- ja terapiakäyntien lisäksi toimintaterapeutti ohjaa ja neuvoo asiakkaan lähipiiriä asiakkaan arjen toimintojen tukemisessa ja tekee moniammatillista yhteistyötä muiden asiakkaan tilanteeseen liittyvien henkilöiden kanssa.

Aikuiset tulevat toimintaterapiaan lääkärin lähetteellä omasta terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidosta. Lapselle lähetteen voi tehdä myös muu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen (neuvolan terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, puheterapeutti) tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Toimintaterapiakäynnin hinta on 18 vuotta täyttäneiltä 11.40 €. Ryhmäkäynnit ovat maksuttomia.