Aikuissosiaalityö, toimeentulo ja talous - Akaan kaupunki

Aikuissosiaalityö, toimeentulo ja talous

Mitä on aikuissosiaalityö?

Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Voit saada apua keskustelun ja neuvonnan muodossa. Lisäksi ohjaamme sinut tarvitsemiesi palveluiden piiriin sekä teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Saamasi tuki voi olla kertaluonteista tai pidempään jatkuvaa tilanteestasi riippuen.

Aikuissosiaalityön palvelujen puoleen voit kääntyä seuraavissa elämäntilanteissa:

 • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • olet kohdannut äkillisen kriisin, kuten häädön, velkaantumisen tai eron
 • tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa
 • sinulla on päihderiippuvuusongelma
 • mielenterveyden ongelmat haittaavat arkesi sujumista
 • sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton
 • olet työtön ja tarvitset sosiaalista kuntoutusta tai ohjausta työllisyyspalveluihin

Ota rohkeasti yhteyttä, etsitään yhdessä ratkaisukeinoja tilanteeseesi!

Mitä on toimeentulotuki?

Tuntuuko, että talousasiat painavat mieltäsi? Onko taloudenhallinnassasi haasteita, joihin kaipaisit apua?

Toimeentulotuki on viimesijainen elämiseen, asumiseen ja terveydenhuollon menoihin tarkoitettu tuki.
Toimeentulotuki muodostuu Kelan käsittelemästä perustoimeentulotuesta ja kunnan käsittelemästä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta ja muista lähinnä asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvistä perusmenoista.

Sinun tulee hakea perustoimeentulotukea Kelasta ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemista.

Täydentävä toimeentulotuki
Sinulle voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea joissain tilanteissa erityismenoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Ehkäisevä toimeentulotuki
Kunta voi myöntää sinulle harkintansa mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi asumisen turvaaminen tai taloudellisten vaikeuksien ehkäiseminen.

Miten täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan?

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea Kelan antaman perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen kunnasta kirjallisella hakemuksella tai henkilökohtaisella ajanvarauksella.

Aikuissosiaalityö ja Kela palvelevat ajanvarauksella hyvinvointikeskuksessa, Torkontie 2.

Huom! Palveluneuvonta palvelee hyvinvointikeskuksen infossa (1.krs) ajalla 29.9.-29.10.2021 ma-pe klo 9-12.

Postilaatikko löytyy hyvinvointikeskuksen pääovien vierestä ulkoa.
Voit jättää postia myös hyvinvointikeskuksen infoon.

 

NARIKAN LOKAKUU 2021 (tiistaisin klo 9-12) Meillä on hieno tilaisuus saada Ennakoiva talousneuvonta-hankkeen työntekijät paikanpäälle! Ennakoiva talousneuvonta -hanke, yhteistyössä ulosotto ja talous- ja velkaneuvonta    5.10. ENNAKOIVA TALOUSNEUVONTA -HANKE klo 10-11 •Ulosoton myytit •	Oma velanmaksukyky, velkakierteen katkaiseminen, menojen priorisointi •	Entä jos velat menevätkin ulosottoon? 12.10. ENNAKOIVA TALOUSNEUVONTA -HANKE klo 10-11 •	Luottotiedot ja ulosoton suojaosuudet •	Velkojen ja velkatilanteen selvittely 19.10. ENNAKOIVA TALOUSNEUVONTA -HANKE klo 10-11 •	Talous tasapainoon ja budjetointi 26.10. ENNAKOIVA TALOUSNEUVONTA –HANKE klo 10-11 •	Perintäprosessi (vapaaehtoinen ja oikeudellinen)
Narikan lokakuun 2021 ohjelma