Hakeminen asumispalveluihin

Asumispalveluihin hakeminen on ajankohtaista siinä vaiheessa, kun sinun tai läheisesi kotona asumista ei pystytä muilla keinoilla tukemaan. Oman alueesi asiakasohjaaja auttaa palvelukokonaisuuden suunnittelemisessa ja ohjaa sinua myös asumispalveluihin hakemisessa. Hakijan toimintakykyä arvioidaan tarkasti käyttäen olemassa olevia palveluita, kuten kotiutustiimi sekä hyödyntäen Rai- toimintakykymittarin tuloksia.

Olethan yhteydessä oman alueesi asiakasohjaajaan, jos mietit hakemista asumispalveluihin. Tarvittaessa asiakasohjaaja sopii kanssasi kotikäynnistä, jolloin asiaa suunnitellaan yhdessä toiveesi ja tarpeesi huomioiden.

Sivun oikeassa laidassa on hakemus asumispalveluihin, joka on tulostettavissa. Hakemus palautetaan postitse osoitteeseen Koivistontie 3, 37830 Akaa.

Saapuneet hakemukset käsitellään moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu asiakasohjaajat, sosiaalityöntekijä, geriatri ja vanhuspalvelujohtaja. Hakija saa käsittelyn jälkeen kirjallisen päätöksen kotiosoitteeseen.