Palveluseteli yli 65 -vuotiaiden asumispalveluissa - Akaan kaupunki

Palveluseteli yli 65 -vuotiaiden asumispalveluissa

Palvelusetelin avulla tuetaan asiakasta yksityisten palvelujen hankkimisessa ja lisätään asiakkaan valinnanvapautta. Asumispalveluiden palveluseteli koskee vanhusten, vammaisten, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista.

Asumispalveluiden palveluseteli on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen sekä asiakkaalle vapaaehtoinen tapa järjestää palveluasumisen kokonaisuus.

Palvelusetelin myöntäminen on osa palveluasumiseen hakemisen kokonaisuutta. Vanhuspalveluissa asumispalveluiden palveluseteli voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka täyttää ympärivuorokautisen eli tehostetun palveluasumisen perusteet.

Palvelusetelin arvo määritellään asiakkaan bruttotulojen mukaan. Palvelusetelin arvo muodostuu perushinnan ja omavastuuosan (määrittely bruttotulojen mukaan) erotuksesta. Perushinta Akaassa on palveluasumisen osalta 60 € / vuorokausi ja tehostetussa palveluasumisessa 96 € / vuorokausi. Lisäksi asiakas maksaa vuokran sekä tukipalvelut, joita ovat ateriapalvelu, siivous ja pyykkihuolto. Kuten muissakin asumispalveluissa, asiakas maksaa itse omat lääkkeensä. Asiakas on oikeutettu Kelan eläkettä saavan hoitotukeen sekä tarvittaessa Kelan eläkkeen saajan asumislisään.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan lomakkeella Hakemus palveluasumisen palveluntuottajaksi. Lomake löytyy sivun oikeasta laidasta. Hakemus määrittelee samalla Akaan kaupungin palveluntarjoajalle asettamat vaatimukset. Hakemus on sähköisesti täytettävissä avattaessa Adobe Acrobat -ohjelmaan. Lisätietoja palveluntuottajaksi hakeutumisesta antaa vanhuspalvelujohtaja, yhteystiedot ohessa.

Akaan valtuusto on hyväksynyt palveluasumisen palvelusetelijärjestelmän kokouksessaan 14.11.2018 § 93. Sivun oikeassa laidassa on kattavasti lisätietoa palvelusetelin käyttämisestä asumispalveluissa: palvelusetelin sääntökirja asumispalveluissa, palvelusetelin lyhytohje sekä -opas.

Kotikuntalain mukainen valintaoikeus

Kotikuntalain mukainen valintaoikeus mahdollistaa ikäihmiselle palveluasumispaikan hakemisen sellaisesta kunnasta, jossa hänen lähiomaisensa asuvat. Tällöin asiakkaan on tehtävä hakemus kyseiseen kuntaan ja palvelunsaantikriteerit määräytyvät vastaanottavan kunnan perusteiden mukaan.  Mikäli asiakas hakeutuu toisen kunnan yksityisen palveluasumisen asiakkaaksi, on Akaan kaupungin myöntämänä palvelusetelin ehtona palvelunsaantikriteereiden täyttyminen.