Ilmoita huolesta

Oletko kohdannut lähipiirissäsi tai työtehtävissäsi ihmisen, joka mielestäni tarvitsisi palvelutarpeen arvioinnin ja apua arjessa selviytymiseksi? Otathan yhteyttä tukea tarvitsevan henkilön asiakasohjaajaan. Yhteystiedot ovat ohessa.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää kirjallisen huoli-ilmoituksen. Huoli-ilmoituksien johdosta asiakasohjaaja ottaa viipymättä yhteyttä asiakkaaseen ja aloittaa palvelutarpeen selvittämisen yhdessä asiakkaan ja hänen läheisiensä kanssa.

Ilmoita huolesta - lomake

Ilmoita huolesta sähköinen lomake
  • Valitse teetkö huoli-ilmoituksen itsestäsi vai toisesta henkilöstä?
  • Ei-kiireellisen ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella. Lomake auttaa olennaisten tietojen kokoamisessa ja helpottaa sosiaalihuollon viranomaisen työtä asian jatkokäsittelyssä.
  • Palveluntarve arvioitava kiireellisesti. Peruste:
  • Peruste:
  • lmoittajan tiedot, halutessaan ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, jolloin kohta jää tyhjäksi