Kotikuntoutus ja Kotiutustiimi

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen aloittaminen perustuu kuntoutustarpeen arviointiin, johon asiakas ohjautuu asiakasohjauksen, sairaaloiden, fysioterapian tai muun ammattihenkilön ohjaamana. Kotikuntoutuksen fysioterapeutti ja kuntohoitajat tekevät kuntoutustarpeen arvioinnin, kuntoutussuunnitelman ja toteutuksen asiakkaan tarpeisiin pohjautuen.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen ja turvalliseen arkeen omassa kodissa. Asiakkaan oman motivaation lisäksi läheisten tuki on tärkeässä roolissa kotikuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Fysioterapeutin kotikäynti maksaa 12 €, kuntohoitajan kotikäynti maksaa 8 €. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla erityisammattiryhmien käynnit sisältyvät asiakkaan kuukausimaksuun.

Kotiutustiimi

Kotiutustiimin toiminta on suunnattu asiakkaille joiden toimintakyky/avuntarve on oleellisesti muuttunut ja kotona asuminen uhkaa vaarantua, esimerkiksi sairaalasta kotiutumistilanteessa. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas pystyy jatkamaan omassa kodissa asumista mahdollisimman itsenäisesti. Kotiutustiimin toiminta on kuntouttavaa ja omatoimisuuteen kannustavaa. Toiminnan keskiössä on asiakkaan oma motivaatio ja aktiivinen rooli kuntoutuksen toteuttajana. Kotiutustiimin käyntimaksu on 12€/käynti ja korkeintaan 24€/vrk.