Kotikuntoutus ja kotiutustiimi - Akaan kaupunki

Kotikuntoutus ja kotiutustiimi

Akaan ja Urjalan kotiutustiimi – taidolla ja tunteella asiakkaan hyväksi

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen aloittaminen perustuu kuntoutustarpeen arviointiin, johon asiakas ohjautuu asiakasohjauksen, sairaaloiden, fysioterapian tai muun ammattihenkilön ohjaamana. Kotikuntoutuksen fysioterapeutti ja kuntohoitajat tekevät kuntoutustarpeen arvioinnin, kuntoutussuunnitelman ja toteutuksen asiakkaan tarpeisiin pohjautuen.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen ja turvalliseen arkeen omassa kodissa. Asiakkaan oman motivaation lisäksi läheisten tuki on tärkeässä roolissa kotikuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Fysioterapeutin kotikäynti maksaa 12,20 €, kuntohoitajan kotikäynti maksaa 8 €. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla erityisammattiryhmien käynnit sisältyvät asiakkaan kuukausimaksuun.

Kotiutustiimi

Kotiutustiimi auttaa asiakkaita alkuun esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa tai toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä. Kotiutustiimin toiminta on suunnattu sellaisille asiakkaille, joiden toimintakyky on muuttunut tai avuntarve lisääntynyt ja kotona asuminen uhkaa vaarantua. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas pystyy jatkamaan omassa kodissa asumista mahdollisimman itsenäisesti tai kotiapujen turvin, asiakkaan voinnista ja toimintakyvystä riippuen.

Kotiutustiimi auttaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, tukien asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä, sekä kartoittaa tulevaa palveluiden tarvetta. Toiminta on kuntouttavaa ja omatoimisuuteen kannustavaa. Kotiutustiimin käyntimaksu on 12,20e/käynti ja korkeintaan 24,40e/vrk. Asiakkuuden kesto tiimillä on noin 1-4 viikkoa.

Kotiutustiimin asiakkaaksi pääsee tarpeen mukaisesti ottamalla yhteyttä oman alueen asiakasohjaajaan.