Omaishoito ja omaishoidontuki

Hoidatko sinä puolisoasi tai läheistäsi vastaten hänen saamasta hoivasta ja arjen sujumisesta?

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen, tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, joka perustuu kunnan harkintaan.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.