Kotipalvelu - Akaan kaupunki

Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa apua kaikille akaalaisille lapsiperheille alla mainittujen kriteereiden mukaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa kodin askareissa ja lasten hoidossa, mutta ei ole äkillisesti sairastuneen lapsen hoitopalvelua eikä ensisijaisesti siivouspalvelua.

Kotipalvelua on tarjolla pääsääntöisesti päiväsaikaan ja se on perheille maksullista 1.7.2021 alkaen.
Lue täältä lisää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun hinnat:

Enintään 2 tunnin käynti 12,00 €
Yli 2 enintään 4 tunnin käynti 20,00 €
Yli 4 tunnin käynti 35,00 €

Ennen kotipalvelun aloittamista laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa arvio palvelun tarpeesta, sen tarkemmasta sisällöstä ja kestosta. Lue lisää palvelutarpeen arviosta.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö

 • lastenhoitoapu, lasten kasvatuksen ohjaus
 • välttämätön kodinhoitoapu (ruuanlaitto, pyykinpesu, välttämätön- ja ylläpitosiivous)
 • vanhemmuuden tukeminen
 • arkirutiinien hallinnassa tukeminen
 • perheen toimintakyvyn tukeminen muuttuvassa elämäntilanteessa
 • työskentelyssä korostuu ennaltaehkäisy

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

 • palvelua annetaan lapsiperheille
 • perheen avuntarve on luonteeltaan tilapäistä ja määräaikaista
 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu perheen kriisitilanne
 • vanhemman uupumus ja/tai masennus
 • vaikea elämäntilanne
 • lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • monikkoperheeseen liittyvät vaikeudet
 • perheen arkirutiinien hallinnan vahvistaminen
 • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • vanhemman välttämätön asiointi (esim.  sairaala- tai terapiakäynti)

Kotipalvelua ei myönnetä

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi

Jos tarvitset kotipalvelua, ota yhteyttä