Lastensuojelun avohuolto - Akaan kaupunki

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelutyöstä suurin osa tehdään avohuoltona yhteistyössä lapsen vanhempien ja lapsen kanssa. Avohuollon tukitoimia ovat mm.

  • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • tukisuhdetoiminta (tukiperhe/henkilö)
  • muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet
  • lapsi/nuori voidaan myös tarvittaessa lyhytaikaisesti sijoittaa kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena asianosaisten suostumuksella.