Sijaishuolto ja jälkihuolto - Akaan kaupunki

Sijaishuolto ja jälkihuolto

Lapsi voidaan kiireellisesti sijoittaa kodin ulkopuolelle, jos hän on välittömässä vaarassa. Kiireellisestä sijoituksesta päättää lapsiperheiden sosiaalityöntekijä ja se on voimassa enintään 30 vuorokautta. Kiireellistä sijoitusta voidaan tietyissä tilanteissa jatkaa vielä 30 vrk:lla.

Huostaanottoon voidaan ryhtyä vain silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja se on lapsen etu. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi ja sen kestoa arvioidaan säännöllisesti pidettävissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Tämän jälkeen hänellä on oikeus saada jälkihuollon palveluja 25-ikävuoteen asti. Jälkihuollossa nuorta tuetaan ja ohjataan tarvittavalla tavalla esim. asunnon hankkimisessa, opiskelu- ja työasioissa ja muilla tarvittavilla tukitoimilla.