Lastenvalvoja- perheoikeudelliset palvelut - Akaan kaupunki

Lastenvalvoja- perheoikeudelliset palvelut

Vanhempien erotessa heidän tulee sopia alaikäisten lastensa huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu, riittävä toimeentulo ja läheinen ihmissuhde lapsen ja hänen kummankin vanhempansa välillä.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista. Vanhempien tulee keskenään päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvoja on vanhempien välisessä neuvottelussa puolueeton lapsen edun valvoja, joka avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa. Lastenvalvoja ei voi vahvistaa vanhempien välistä sopimusta, joka olisi lapsen edun vastainen.

Lastenvalvojan luona vahvistettu sopimus on oikeudellisesti samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös. Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, he voivat hakea asiaan ratkaisua tuomioistuimelta.

Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia.