Lapsen asuminen - Akaan kaupunki

Lapsen asuminen

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen toive ja mielipide ovat tärkeitä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää lapsen tehtäväksi.

Lapsen asuinpaikkaa harkittaessa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka asuminen ja muut lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät parhaiten. Lapsen kannalta huomioitavia asioita ovat mm. miten päivähoito ja koulu järjestyvät ja miten lapsi säilyttää tärkeät ihmissuhteensa.

Vuoroasuminen

Vanhemmat voivat sopia, että lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona. Yleisimmin vuoroasumista toteutetaan viikko-viikko -periaatteella, mutta muitakin vaihtovälejä on. Vuoroasumissopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Lapsen koulu, koulukuljetukset ja oikeus päivähoitopaikkaan määräytyvät lapsen asuinpaikan mukaan. Asumistukea ja monia muita etuuksia myönnettäessä lapsi voidaan ottaa huomioon vain toisen vanhemman ruokakunnan jäsenenä. Vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle lapsilisä maksetaan. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun asiasta, maksetaan lapsilisä sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu.