Isyyden ja äitiyden tunnustaminen - Akaan kaupunki

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Jos syntyvän lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa, voi mies tunnustaa isyytensä ennen lapsen syntymää. Tunnustamisen voi vastaanottaa äitiysneuvolassa terveydenhoitaja tai kätilö vastaanottokäynnin yhteydessä, kun sekä isä että äiti on yhtä aikaa paikalla, isyyteen ei liity epäselvyyttä, molemmalla on mukana henkilöllisyystodistus ja molemmat ymmärtävät tunnustamisen merkityksen.

Äitiysneuvolan työntekijä toimittaa tunnustamisasiakirjan äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvoja saa väestötiedoista vastaavalta viranomaiselta tiedon lapsen syntymästä. Kun lapsen syntymästä on kulunut kolmekymmentä (30) vuorokautta, lastenvalvoja toimittaa asiakirjat edelleen digi- ja väestötietovirastoon, jossa tehdään päätös isyyden vahvistamisesta. Päätös isyyden vahvistamisesta toimitetaan lapsen vanhemmille.

Miksi odotetaan kolmekymmentä vuorokautta?

Mies, joka on tunnustanut isyytensä, voi peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Myös lapsen äiti voi lapsen syntymän jälkeen kiistää tunnustamisen.

Jos vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu.

Äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena, naisen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti.

Äitiyden tunnustamisessa ennen lapsen syntymää toimitaan samalla tavoin kuin isyyttä tunnustettaessa.

Isyyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää, lähettää lastenvalvoja lapsen äidille kirjallisen kutsun saapua isyyden selvittämiseen. Selvittäminen sisältää sekä äidin että mahdollisen isän kuulemisen, ja isälle varataan mahdollisuus tunnustaa lapsen isyys. Tarvittaessa selvittämisen yhteydessä voidaan suorittaa oikeusgeneettinen isyystutkimus. Päätös isyyden vahvistamisesta tehdään digi- ja väestötietovirastossa. Lastenvalvojan luona asioidessa sekä äidillä että isällä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus.

Äitiyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Nainen voi tunnustaa äitiytensä lapsen syntymän jälkeen ilmoittamalla henkilökohtaisesti lapsen synnyttäneen äidin kotikunnan lastenvalvojalle olevansa lapsen äiti.

Lisätietoja isyyden ja äitiyden tunnustamisesta saa lastenvalvojalta ja Suomi.fi -sivustolta