Neuropsykiatriset haasteet eli NEPSY - Akaan kaupunki

Neuropsykiatriset haasteet eli NEPSY

Lapsella tai nuorella voi olla monenlaisia neuropsykiatrisia haasteita elämässä, kuten oman toiminnan ohjaus arjessa, sosiaaliset- , oppimis-, kielelliset vaikeudet sekä haasteet ADHD:n, ADD:n, autismikirjon, Aspergerin tai Touretten kanssa.

Nepsytyö on lyhytkestoista (1-6 käyntikertaa). Nepsytyö kohdentuu aina johonkin tiettyyn tavoitteeseen. Koko perheen yhteinen sitoutuminen ja motivaatio nepsytyöhön on tärkeää.

Palvelun saamiseksi ei tarvita diagnoosia. Palvelua tarjotaan alle 18 -vuotiaiden lasten perheille.

Ennen Nepsy-ohjauksen aloittamista laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa arvio työskentelyn tarpeesta, sen tarkemmasta sisällöstä ja kestosta. Lue lisää palvelutarpeen arviosta.

Jos sinulla on huolta nepsy-oireista, arjen sujuvuudesta tai tunnet epävarmuutta asiasta ja haluat pohtia tilannetta, ota rohkeasti yhteyttä. Pyydä helposti apua meidän nettilomakkeellamme.

 

Kiikaroiva varisEmojit