Nepsy-ohjaus - Akaan kaupunki

Nepsy-ohjaus

Nepsy-ohjaus on palvelu, jota tarjotaan neuropsykiatrisesti oireileville alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen arjen pulmatilanteisiin. Pulmatilanteet voivat liittyä esimerkiksi keskittymiseen, tarkkaavuuteen, impulsiivisuuteen, tunnetaitoihin tai sosiaalisiin suhteisiin. Lapsella ei tarvitse olla diagnoosia neuropsykiatrisista haasteista päästäkseen palveluun. Perheet voivat saada nepsy-ohjausta kotiin ja kotiympäristöön. Nepsy-ohjausta tehdään myös yhteistyössä perheen verkostojen kanssa, esimerkiksi koulun tai varhaiskasvatuksen kanssa. Nepsy-ohjaus suunnitellaan aina yhdessä perheenjäsenten kanssa; tavoitteet ovat käytännönläheisiä ja arvioitavissa olevia.

Ennen Nepsy-ohjauksen aloittamista laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa arvio työskentelyn tarpeesta, sen tarkemmasta sisällöstä ja kestosta. Lue lisää palvelutarpeen arviosta