Palvelutarpeen arvio - Akaan kaupunki

Palvelutarpeen arvio

Palvelutarpeen arvio tehdään, kun sosiaaliviranomaiselle tulee yhteydenotto tukea tai apua kaipaavasta perheestä. Yhteydenotto voi tulla perheeltä itseltään, koululta, päivähoidolta tai muulta perheen ympärillä olevalta taholta.

Palvelutarpeen arvion aikana mietitään yhdessä perheen kanssa millaisista palveluista perhe voisi hyötyä. Tapaamisia on yleensä 1-5. Tapaamisten aikana tavataan perhettä eri kokoonpanoissa toimistolla sekä perheen kotona ja tarvittaessa teemme yhteistyötä perheen ympärillä olevien verkostojen kanssa. Palvelutarpeen arvio sisältää ohjausta, neuvontaa ja tukea perheelle. Se tehdään  kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Lue lisää palvelutarpeen arviosta