Vanhus- ja kotipalveluateriat - Akaan kaupunki

Vanhus- ja kotipalveluateriat

Vanhuspalveluiden asumisyksiköiden ateriat valmistetaan Hakalehdon tuotantokeittiössä, ikääntyneiden ruokasuositusten mukaan. Yhteistyötä tehdään omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa huomioiden erityisruokavaliot ja rakennemuutokset.

Akaan palvelualueen kotihoidon kotipalveluateriat tuottaa Hoiva Mehiläinen Oy ja Urjalan palvelualueen Vanajan Juhlapalvelut Oy. Palvelun keskeisin tavoite on hyvä ravitsemustila ja asiakkaan kotona asumisen tukeminen. Hyvä ravitsemustila on erityisesti ikäihmisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja hyvän olon perusedellytys sekä sillä tuetaan jaksamista.

Kotipalveluateriat tilataan kotihoidosta ( linkki asiakasohjaukseen oikealla ).