1–6-vuotiaat - Akaan kaupunki

1–6-vuotiaat

Alle kouluikäisestä lapsesta käytetään usein nimitystä leikki-ikäinen. Leikki-iässä lapsi omaksuu valtavan määrän uusia psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitoja. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja kasvu on yksilöllistä. Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvuympäristön. Uusia asioita lapsi oppii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Niitä hän opettelee tarkkailemalla, matkimalla ja kokeilemalla.

Lapsi tarvitsee aikuisen huolenpitoa ja suojelua. Vanhempien tehtävänä on asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua. Lapsi tarvitsee aikuista pettymysten ja epäonnistumisten sietämisessä sekä toisinaan rauhoittumiseen. Vaikka lapsi harjoittelee omatoimisuutta, hän tarvitsee kuitenkin paljon vanhempien huolenpitoa ja hellyyttä. Joskus lapsi voi tarvita myös rohkaisua ja tukea aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin sekä sosiaalisiin tilanteisiin.

Pienten lasten kasvuun ja kehitykseen voi liittyä myös huolia ja haasteita. Huolen kanssa ei kannata jäädä yksin, tukea ja apua on saatavilla huolen koosta riippumatta. Monet ilon aiheet ja huolet ovat samankaltaisia eri perheissä. Vertaistuesta voi olla apua monessa tilanteessa.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä