13–17-vuotiaat - Akaan kaupunki

13–17-vuotiaat

Nuoruus ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-18. Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen. Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan sarjan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joihin sopeudutaan nuoruusvaiheen etenemisen myötä. Keskeisiä kehitystehtäviä ovat vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely.

Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin eikä tämän vuoksi ole mielekästä verrata nuoria toisiinsa. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin. Nuoren psyykkinen irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta. Voimakkaasta itsenäistymisen tarpeestaan huolimattaa, nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen ohjausta ja tukea. Vanhempi voi kasvatustyössään kohdata myös itse lisätuen tarvetta.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä