7–12-vuotiaat - Akaan kaupunki

7–12-vuotiaat

Alakouluikäinen elää keskilapsuutta. Silloin lapsi oppii paljon uusia taitoja, kerryttää tietoa ja alkaa harjoitella yhä enemmän myös itsenäisesti toimimista. Tässä iässä monet taidot automatisoituvat ja nopeutuvat. Näiden myötä mahdollistuu yhä monimutkaisempien asioiden oppiminen. Koulun aloittamisen myötä lapsen elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät. Mikäli lapsen suoriutuminen koulussa aiheuttaa huolta, kannattaa olla yhteydessä lapsen opettajaan.

Lapsen kyky säädellä tunteitaan ja tarkkaavaisuuttaan kehittyy huomattavasti. Tässä on kuitenkin suuriakin yksilöllisiä eroja ja lapsi voi tarvita aikuisen apua erityisesti ponnistelua ja suunnittelua vaativissa tilanteissa. Vanhempien haastava tehtävä on asettaa rajat sekä antaa lapselle ikä- ja kehitystason mukaisesti vapautta ja vastuuta.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä