Hyvä arki - Akaan kaupunki

Hyvä arki

Säännölliset toimintamallit ja toistuvat tekemiset ovat lapsille tärkeitä ja turvallisuutta luovia rutiineja. Tuttu arkirytmi vahvistaa lapsen itseluottamusta ja lisää jokaisen perheenjäsenen jaksamista ja elämänhallintaa. Päivärytmistä poikkeaminen ei kuitenkaan romuta rutiineja. Päiviä ei kannata aikatauluttaa kellontarkasti, koska lapsiperhearki vaatii joustavuutta. Temperamentti ja kyky joustaa tilanteissa ovat yksilöllisiä. Arkirytmin muodostaa mm. säännöllinen vuorokausirytmi, ateriat, liikunta, harrastukset ja läheisten kanssa vietetty aika.

Nukkumaan on hyvä mennä aina suunnilleen samaan aikaan. Lapsen unentarve on yksilöllistä ja iästä riippuvaa, mutta tavoite on vähintään 9 tuntia. On tärkeää syödä monipuolisesti ja säännöllisesti. Liikuntaa ja ulkoilua on suositeltavaa harrastaa päivittäin. Myös ihmissuhteet tuovat elämään iloa ja turvaa. On tärkeää, että arjessa on joku, jolle puhua tunteista ja päivän tapahtumista. Kysele lapselta kuulumisia ja osoita hänelle, että hän on sinulle tärkeä.

Miten tuet vauva-arjen rutiineja?

Usein vauvoilta puuttuu alkuun selkeä päivärytmi, joten he nukkuvat ja syövät kun heistä siltä tuntuu. Tämä vaihe vaatii vanhemmilta kärsivällisyyttä. Pikkuhiljaa tietty rytmi ja rutiinit lähtevät kuitenkin muotoutumaan ja niistä tulee vauvalle tärkeitä. Niiden kautta hän oppii hahmottamaan maailmaa ja itseään sekä ennakoimaan tuttuja tapahtumia. Kun perusasiat ovat kunnossa, arki sujuu paremmin niin lapsilla kuin aikuisillakin.

Vinkkejä vauva-arjen päivärytmin luomiseen

Vauvan tarpeiden ennakointi tärkeää, jotta vältetään nälkäkiukku tai yliväsymys. Vauvaa tuetaan ymmärtämään yön ja päivän ero esimerkiksi valon määrän avulla.

Säännöllisten iltarutiinien luominen kannattaa aloittaa jo varhaisessa vaiheessa. Iltatoimiin voi kuulua kylpy, vaipanvaihto ja yöpuvun pukeminen, imetys tai syöttäminen, hellyystankkaus, vauvahieronta, iltaloru, satu tai laulu.

Ulkoilu on tärkeää niin vauvoille kuin vanhemmillekin. Vauvoille harrastukset eivät ole välttämättömiä. Voit tarjota myös kotona kaiken tarpeellisen, kunhan teet vauvan kanssa asioita, jotka tuottavat iloa. Vauvauinti, muskari tai jumppa voi kuitenkin antaa tärkeitä vuorovaikutushetkiä vauvalle ja vanhemmalle. Tärkeää on huomioida aikataulutuksessa ja toiminnassa aina vauvan päivärytmi ja vireystila.

Miten tuen lapsen arkirutiineja?

Arjen sujumista helpottaa selkeät rutiinit. Mitä aikaisemmin perheen rutiinien muodostaminen aloitetaan, sitä itseohjautuvampi lapsi toiminnoissaan voi olla. Harjoitelkaa yhdessä arjen sujuvuutta.

 • aamutoimet (herätään ajoissa ja aamutoimet tehdään selkeässä järjestyksessä)
 • päiväkoti- ja kouluaika (matkoihin voi yhdistää ulkoilun, perhe- ja kaveriajan)
 • läksyjen teko
 • ruokailut (viisi ateriaa päivässä ja vähintään yksi ateria koko perheen yhteinen ateria)
 • perheen yhteinen aika
 • leikki, ulkoilu, harrastukset, uusien taitojen harjoittelu, lukeminen, kuulumisten vaihto
  ruutuaika
 • iltatoimet (rauhoittuminen hyvissä ajoin, ei ruutuaikaa lähellä nukkumaanmenoa)
 • riittävä lepo (myös päiväunet tai vähintään rauhoittumishetki kesken päivän on tärkeää lapselle)

Ennakoi seuraavaa päivää. Tee ruokaa useammalle päivälle kerrallaan. Osallista lasta ikätasoisesti kodin askareisiin kuten omien jälkien siivoaminen ja tavaroista huolehtimiseen.

Miten tuet nuoren arkirutiineja?

Arkirytmi ja rutiinit ovat todella tärkeitä myös nuorille. Nuoren turvallisuudentunne kasvaa, kun arjen perustoiminnot ovat kunnossa.

 • kouluaika (luo rutiinit, jotka tukevat lapsen koulussa käyntiä, kannusta hyötyliikuntaan)
 • läksyjen teko
 • ruokailut (viisi ateriaa päivässä ja vähintään yksi koko perheen yhteinen ateria)
 • ulkoilu- tai harrastusaika 2h/ päivässä, josta 45 minuuttia olisi reippaampaa liikuntaa
 • ulkoilun tai harrastamisen voi myös yhdistää perhe- tai kaveriaikaan sekä koulumatkoihin
 • perheen yhteinen aika
 • nuoren kanssa korostuu vanhemman läsnäolo, ole aidosti kiinnostunut lapsesi asioista
 • kaveriaika, nuorille kaverisuhteet ovat tärkeitä
 • kotiintuloajat ja pelisäännöt
 • ruutuaika
 • riittävä lepo (murrosikäisen nuoren unentarve on noin 10h,ei ruutuaika lähellä nukkumaanmenoa)

Tärkeää on pitää kiinni sovituista säännöistä ja aikatauluista. Tuet nuoren kasvua vastuuntuntoiseksi aikuiseksi antamalla lapselle sopivassa suhteessa vastuuta ja vapautta. On muistettava, että viime kädessä perheen asioista päättää kuitenkin vanhempi.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä