Kiusaaminen - Akaan kaupunki

Kiusaaminen

Miksi lapsi kiusaa?

Lapsen sosiaaliset taidot ovat vielä kehittymättömät. Lapsi saattaa kiusata, mikäli hänellä ei ole taitoja liittyä leikkiin tai kaveriporukkaan tai lapsi kokee epäsuosiota ryhmässä. Kiusaamista saattaa myös esiintyä, mikäli lapsen kyky tunnistaa toisten tunteita tai asettua toisen asemaan ei ole vielä kehittynyt.

Lapsella saattaa olla myös heikko itsetunto tai itsearvostus. Joskus kiusaaminen voi olla myös huomion hakua joko aikuisilta tai kavereilta. Kiusaaminen voi kertoa myös lapsen pahasta olosta, esimerkiksi hän on voinut itse kokea kiusaamista. Kiusaaminen on usein myös ryhmäilmiö.

Mitä tehdä, kun oma lapsi kiusaa?

Selvitä mitä on tapahtunut, ketä lapsesi on kiusannut ja miten. Koita selvittää, keitä muita tilanteessa on mukana. Keskustele ikätasoon sopivalla tavalla ja koita selvittää syy lapsen käyttäytymiselle.

Tee lapselle selväksi, että et hyväksy kiusaamista, mutta hyväksyt lapsesi ja rakastat häntä. Varmista myös, että lapsi ymmärtää, miksi hänen toimintansa koetaan kiusaamisena. Puhu lapsen kanssa kiusaamisen lisäksi epäreilusta tai loukkaavasta käytöksestä. Pienten lasten teot ovat usein ajattelemattomia, mutta tahattomia. Hän ei kykene vielä tiedostamaan tekonsa seurauksia. Harjoittele lapsen kanssa vuorovaikutustaitoja sekä empatiakykyä.

Tue lapsen myönteisiä kaverisuhteita sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Kannusta lasta rehellisyyteen asian selvittelyssä. Kerro lapselle vaihtoehtoinen toimintamalli, miten toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ole yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan tai kouluun ja kerro, mitä olet keskustellut lapsen kanssa. Jää seuraamaan tilannetta, ettei kiusaaminen ala uudestaan.

Mitä tehdä, jos lastani kiusataan?

Ole lapsesi tukena ja näytä, että asia kiinnostaa sinua. Kuuntele lasta ja anna lapsen tunteille tilaa. Kysy lapselta, mitä on tapahtunut. Älä hermostu kuulemastasi. Muista, että lapsi kertoo asiasta omasta näkökulmastaan. Kerro lapselle, että kiusaaminen on väärin ja että uskot häntä.

Ota yhteyttä varhaiskasvatuspaikkaan, koulun henkilöstöön ja/tai kiusaajan vanhempiin ja keskustele heidän kanssaan asiasta. Kerro lapselle, että aikuiset auttavat tilanteen selvittämisessä ja millä keinoilla kiusaaminen saadaan loppumaan. Älä jää odottamaan, että kiusaamien loppuu itsestään. Oman lapsen joutuessa kiusatuksi, ottaa tunteet huoltajassa vallan. Ne on kuitenkin hyvä koittaa laittaa syrjän selvittelyn ajaksi.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä