Liikunta - Akaan kaupunki

Liikunta

Miten tuen lapsen liikkumista?

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen auttavat lasta omaksumaan liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta. Anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa. Lapsi ei liiku järkisyistä, vaan on utelias ja halukas kokeilemaan rajojaan ja testaamaan taitojaan.

Kaikki eivät ole luontaisia liikkujia, mutta varovaisetkin lapset löytävät liikunnan riemun omassa tahdissaan. Ole lapsen tukena ja kannusta jo yrittämisestä, ei vain opituista taidoista.  Yhdessä koettu onnistumisen ilo auttaa lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja. Liikunta voi tuottaa ja kehittää myös hyviä sosiaalisia taitoja, minkä vuoksi kavereiden kanssa liikkuminen on suositeltavaa.

Millaista liikkumisen tulisi olla?

Fyysinen leikki on lapsen liikuntaa. Vältä turhia kieltoja, mutta huomioi turvallisuus. Anna lapsen muokata liikkumisympäristöä niin sisällä kuin ulkona. Näin hän etsii, kokeilee ja keksii erilaisia tapoja liikkua, hallita kehoaan ja ilmaista itseään. Erilaiset lelut ja kalusteet innostavat liikkumaan ja monipuolistavat samalla lapsen kehollisia kokemuksia ja elämyksiä. Aina ei tarvitse lähteä kauas: ota lapsi mukaan tavallisiin kotiaskareisiin. Lapsi saa huomaamatta luonnollista liikuntaa.

Hyöty- ja arkiliikunta ovat erittäin arvokkaita. Lapsen/nuoren ei tarvitse harrastaa ohjattua liikuntaa, koska tärkeintä on tauottaa istumista ja liikkua monipuolisesti. On tärkeää liikkua niin, että se tuottaa iloa, mielihyvää ja innostusta jatkamaan liikunnallista elämäntapaa. Esimerkiksi koulumatkat, kaveritapaamiset, kauppareissut, kirjasto tms. käynnit olisi hyvä toteuttaa pyöräillen tai kävellen, jos matka on kohtuullinen ja liikenne- ja keliolosuhteet sen sallivat. Liikkukaa erilaisissa ympäristöissä kaikkina vuodenaikoina.
Kävele portaat hissillä tai liukuportaissa kulkemisen sijaan, koska portaita noustessa lihaksisto, sydän- ja verenkiertoelimistö tekevät tehokasta työtä. Ruokailu tuottaa kuormitusta sokeriaineenvaihduntaan jopa kolmeksi tunniksi. Esimerkiksi portaiden nousu heti ruokailun jälkeen tehostaa ja nopeuttaa aineenvaihduntaa.

Milloin on hyvä aloittaa liikuntaharrastus?

Yhteiset liikuntatuokiot turvallisen aikuisen innostavassa ohjauksessa ovat yksi erinomainen tapa tarjota lapselle mahdollisuus uusien taitojen opetteluun. Muiden lasten kanssa koetut oivallukset saavat lapset janoamaan lisää oppia.

Suosituksia harrastuksen aloittamisiästä ei ole. Vanhempien on hyvä muistaa liikuntasuosituksien täyttyminen, mutta yhtä tärkeänä levon ja unen merkitys. Lapsen sosioemotionaalinen turvallisuus syntyy siitä, kun hänet hyväksytään omana itsenään ja hänet halutaan mukaan leikkimään ja tekemään asioita yhdessä muiden kanssa.

4-6-vuotiaana liikkeitä opitaan yhdistelemään ja lasten suoritustaso alkaa kohota. Osallistuminen pihaleikkeihin kuten polttopalloon ja hippaan sekä harjoittelemalla talviurheilulajeja, luistelua ja hiihtoa ovat liikunnallisten taitojen hiomista. Ne tarjoavat myös sopivaa rasitusta lihaksille ja luustolle.

Mikä liikuntaharrastus olisi sopiva minun lapselleni/nuorelleni?

On hyvä keskustella lapsen/nuoren kanssa eri liikkumismahdollisuuksista ja kiinnostuksen kohteista. Liikuntaharrastuksen tulee kummuta lapsen omasta motivaatiosta, liikkumisen ja uusien taitojen oppimisen ilosta.

Kaikki lapset eivät tykkää kilpailla. Jos lapsi harrastaa jo paljon kovin nuorena, pohdi jääkö lapsellesi aikaa tarpeelliseen oleiluun ja vapaa-aikaan? Liikunnan ohella on tärkeä huolehtia riittävästä levosta ja palautumisesta. Ohjatun harrastetoiminnan ja arkiaktiivisuuden tulisi muodostaa toisiaan tukeva kokonaisuus.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä