Tunnetaidot - Akaan kaupunki

Tunnetaidot

Mitä ovat tunnetaidot?

Tunteet kuuluvat ihmisen elämään ja vaikuttavat kaikkeen mitä teemme, ajattelemme, opimme ja miten olemme toisten kanssa. Tunnetaidot tarkoittavat kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Tunnetaidot vaikuttavat myös siihen, miten selviämme haastavista tilanteista.

Pohja tunnetaidoille luodaan lapsuudessa. Tunnetaidot eivät synny itsestään vaan niitä täytyy opetella/opettaa. Tunnetaitoja voi oppia ja vahvistaa läpi koko elämän.

Miksi on tärkeää oppia ja opettaa tunnetaitoja?

Tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja hyvän mielenterveyden perusta. Omien tunteiden tunnistaminen, kuvaaminen ja sopivalla tavalla ilmaiseminen ehkäisee tarvetta vetäytymiselle tai ei toivotulle käyttäytymiselle.

Tunnetaidot vahvistavat luottamusta siitä, että selviää vaikeistakin tilanteista elämässään. Omat rajat vahvistuvat ja itsetuntemus paranee. Omien tunteiden näkeminen ja ymmärtäminen auttavat myös hahmottamaan toisten tunteita, mikä on oleellinen osa vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista. Tunteiden havainnointi ja kuuntelu on tärkeää, koska tunteilla on meille aina jotain kerrottavaa.

Miten tuen lapsen tunnetaitoja?

Tunnetaitoja opitaan ennen kaikkea kokemalla, elämällä sekä mallintamalla. Tunteista puhuminen onkin tärkein ja paras tunnetaito. Tunnetaitojen opettaminen tarkoittaa, että lapselle kerrotaan tunteista ja siitä, miltä ne tuntuvat ja miksi ne tulevat. Voi myös opetella taitoja, joiden avulla selviytyy hankalan tunteen yli.

Rohkaise lasta kertomaan tunteistaan ja opeta lasta yhdistämään kehon viestit erilaisiin tunteisiin. Luo tunteet salliva ilmapiiri puhuen ja itsekin tunteitasi osoittaen. Ole läsnä oleva ja turvallinen aikuinen. Rauhoita itsesi haastavissa tilanteissa, äläkä anna kiukun tarttua itseesi. Pahoittele ja pyydä anteeksi, mikäli kiivastut.

Hyväksy lapsen tunteet, mutta ohjaa hänen käyttäytymistään. Yritä ymmärtää syitä lapsen tunteille, esimerkiksi sitä, miksi lapsi on vihainen tai surullinen. Voitte pohtia sitä yhdessä lapsen kanssa. Näytä, että vaikka aikuisetkin vihastuvat, he myös selvittävät vaikeat tilanteet ja pyytävät anteeksi.

Miksi tunteiden sanoittaminen on tärkeää?

Pienillä lapsilla ei ole vielä tunteille sanoja, mutta niiden nimeämisellä on rauhoittava vaikutus tunteisiin ja se auttaa myös monissa ongelmanratkaisutilanteissa. Lapsen olo helpottuu, kun aikuinen tunnistaa ja sanoittaa hänen tunteensa.

Lapsen tunteita ei tule väheksyä. Aikuinen voi sanoittaa lapsen tunnetta esimerkiksi: ”Olen tässä sinun kanssa. Ymmärrän, että sinua ärsyttää, kun et saanut sitä lelua. Autan sinua rauhoittumaan.” Näin lapsi tulee tunteineen hyväksytyksi ja kuulluksi

Rauhoittumiskeinoja, kun tunteet kuohuvat

 • Rauhoittumispaikka, joka on ennalta sovittu lapsen kanssa
 • Rentoutusharjoitukset (neuvokas perhe)
 • Saippuakuplien puhaltelu
 • Stressilelun puristelu
 • Laskeminen
 • Mindfulness-harjoitukset
 • Veden juominen
 • Fyysinen toiminta esim. nyrkkeilysäkki
 • Tilanteesta poistaminen (pientä lasta ei kuitenkaan voi jättää yksin)
 • Musiikin kuuntelu
 • Huomion ohjaaminen muualle

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä