Kriisi perheessä - Akaan kaupunki

Kriisi perheessä

Kiireellisissä tilanteissa soita 112

Joskus perheissä voi tapahtua ikäviä asioita, joihin ei voi aina varautua etukäteen. Tapahtumat voivat liittyä lapsen kasvuun ja kehitykseen tai voivat olla äkillisiä elämänmuutoksia. Fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavia asioita voivat olla esimerkiksi perheen muutto, lapsen tai nuoren kaveripiirin vaihtuminen, vanhempien ero, perheen jäsenen vakava sairastuminen, onnettomuudessa vahingoittuminen tai kuolema lähipiirissä. Kriisi voi koskettaa myös laajempaa yhteisöä.

Kun perhe kohtaa vaikeuksia, se koettelee jokaisen perheenjäsenen jaksamista. Jokainen tarvitsee silloin tukea ja ymmärrystä. Lapsen tai nuoren oireilu voi näyttäytyä univaikeuksina, kaverisuhteista vetäytymisenä tai väkivaltaisena, välinpitämättömänä, itsetuhoisena tai levottomana käyttäytymisenä. Aikuisen tehtävänä on silloin varmistaa, että lapsi/ nuori saa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä hankkia sitä tarvittaessa myös itselleen. Tilanteissa kannatta kääntyä ammatti-ihmisen puoleen ja hakea tukea vertaisryhmistä. On myös tärkeää jakaa tuntemuksiaan läheisten kanssa. Mahdollisimman tavallinen arki ja rutiinit suojelevat jokaista perheenjäsentä ja auttavat pääsemään kiinni normaaliin elämänrytmiin.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä