Nuoret aikuiset - Akaan kaupunki

Nuoret aikuiset

Varhaisaikuisuuden kynnyksellä eletään merkityksellisten elämänmuutosten aikaa. Täysi-ikäisyyden myötä nuorelta odotetaan vastuullista toimintaa yhteiskunnan tärkeänä jäsenenä. Hän saa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mm. vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden myötä.

Aikuistumisen myötä mahdollisuudet itsenäiseen elämään lisääntyvät ja tunne oman elämän hallinnasta voimistuu. Tukea ja ohjausta saattaa kuitenkin vielä tarvita. Ajankohtaiseksi voi tulla erilaisten sosiaalietuuksien hakeminen (Kela:n opinto- ja asumisetuudet tai erilaiset perhe-etuudet), jatko-opintoihin liittyvät kysymykset, työllistymisen haasteet, muutokset terveydentilassa tms.

Kaupungilla, oppilaitoksissa ja kolmansilla sektoreilla on erilaisia tukipalveluja. Palveluihin voi hakeutua, joko ottamalla itse yhteyttä tai ohjatusti jonkin toisen toimijan kautta.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä